จีนวางแผนสร้างอินเทอร์เน็ตซูเปอร์คอมพิวเตอร์ภายในสิ้นปี 2568 เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

18 เม.ย. 66 – จีนวางแผนสร้างอินเทอร์เน็ตซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputing internet) ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2568 เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังทั่วประเทศ และใช้พลังการประมวลผลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ จุดประสงค์ของอินเทอร์เน็ตซูเปอร์คอมพิวเตอร์ คือ การจัดระเบียบศูนย์คอมพิวเตอร์ในท้องถิ่นให้เป็นระบบที่มีการประสานงานกันมากขึ้นในระดับประเทศ ด้วยการเพิ่มขึ้นของข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ ซึ่งจะเป็นเส้นทางสู่การบรรลุยุทธศาสตร์จีนดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก

https://www.chinadaily.com.cn/a/202304/18/WS643ebc24a310b6054face58b.html