จีนวางแผนสร้างสถานีฐาน 5G ประมาณ 600,000 แห่งในปี 2566

20 เม.ย. 66 – นายจิน จวงหลง (Jin Zhuanglong) รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ministry of Industry and Information Technology) กล่าวว่า ภายในสิ้นเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2566 จีนมีจำนวนสถานีฐาน 5G มากกว่า 2.64 ล้านแห่ง จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 5G ในประเทศมีจำนวนมากถึง 620 ล้านราย และสถานีฐาน 5G ได้ครอบคลุมทุกมณฑลในประเทศ ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในด้านเศรษฐกิจจีน และจีนวางแผนที่จะเพิ่มสถานีฐาน 5G ประมาณ 600,000 แห่งในปีนี้ ทำให้จะมีสถานีฐาน 5G ถึง 2.9 ล้านแห่งภายในสิ้นปี พ.ศ. 2566

https://www.chinadaily.com.cn/a/202304/20/WS644100c2a310b6054facece0.html