18 เม.ย. 66 – ทีมวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์ Wang Guangce จากสถาบันสมุทรศาสตร์ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ (Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences) ได้ค้นพบและมีความคืบหน้าในการวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายของสาหร่ายทะเล Gracilaria สายพันธุ์ใหม่จากเกาะไหหลำ ตั้งชื่อว่า Gracilaria tsengii sp. อยู่ในสายพันธุ์ Gracilariaceae เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างเล็ก มีความสูงเฉลี่ยเพียง 1.7 ซม. เป็นสาหร่ายวัตถุดิบสำคัญในการสกัดวุ้น และเป็นกลุ่มสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศ ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Phycological Research
(งานวิจัย : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211926423001078?via%3Dihub)

http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202304/5c6ed26363184873a9a9a745c8bbbbb1.shtml