9 เม.ย. 66 – โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพหยางอี้ (Yangyi geothermal power station) ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2561 มีชั่วโมงการทำงานสะสม 35,000 ชั่วโมง และผลิตไฟฟ้าสะสมมากกว่า 500 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 420,000 ตัน ไนโตรเจนออกไซด์ 6,200 ตัน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 12,000 ตัน และลดการใช้ถ่านหินได้ 116,000 ตันทุกปี พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดชนิดหนึ่ง ในปัจจุบัน ระยะที่สองของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหยางอี้ได้เข้าสู่ขั้นตอนของการจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ โดยมีการวางแผนการลงทุน 480 ล้านหยวน และมีแผนที่จะเปิดตัวการใช้งานในระบบทำความร้อน โรงเรือนผัก การรักษาทางการแพทย์ และการดูแลสุขภาพ

http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202304/90be866fd469409ab9527a68be24da02.shtml