สถานีอวกาศของจีนประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูออกซิเจน 100%

14 เม.ย. 66 – ตามรายงานการประชุมเทคโนโลยีการควบคุมสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือชีวิตในการบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งชาติครั้งที่ 3 ในเมืองฮาร์บิน สถานีอวกาศของจีนซึ่งมีลูกเรือของยานเสินโจว-15 อยู่ในวงโคจร สามารถผลิตออกซิเจนได้ 100% ผ่านระบบการฟื้นฟูบนยานอวกาศ นายเปี้ยน เฉียง (Bian Qiang) ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมควบคุมสิ่งแวดล้อมและช่วยชีวิตภายใต้ศูนย์นักบินอวกาศแห่งประเทศจีน กล่าวว่า การพัฒนาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมและระบบช่วยชีวิตสำหรับยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีนจาก “การเติมเต็ม” เป็น “การฟื้นฟู” (Replenishment to Regeneration) ระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมและระบบช่วยชีวิตจะสร้างสภาพความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมการทำงานสำหรับนักบินอวกาศ โดยระบบดังกล่าว ประกอบด้วย 6 ระบบย่อย ได้แก่ (1) การผลิตออกซิเจนจากการแยกอะตอมของน้ำด้วยไฟฟ้า (Water electrolysis) (2) การกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (3) การกำจัดก๊าซที่เป็นอันตราย (4) การบำบัดน้ำ (5) การบำบัดปัสสาวะ (6) การผลิตน้ำด้วยคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจน ปัจจุบัน ระบบทั้ง 6 ระบบยังคงทำงานอย่างเสถียรภาพ โดยสามารถผลิตออกซิเจนได้ 100% และนำทรัพยากรน้ำกลับมาใช้ได้ใหม่ 95% ซึ่งช่วยลดปริมาณเสบียงจากภาคพื้นดินได้ 6 ตันทุกปี

https://www.chinadaily.com.cn/a/202304/14/WS6438b2e2a31057c47ebba160.html