10 เม.ย. 66 – กระทรวงศึกษาธิการจีน รายงานว่า ปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนของครูประจำที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในการศึกษาภาคบังคับในชนบทสูงถึง 76.01% ซึ่งเพิ่มขึ้น 35.29% จากปี พ.ศ. 2555 คุณวุฒิการศึกษาและความสามารถโดยรวมของครูในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างของครูและคุณภาพการศึกษาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดสรรทรัพยากรครูสำหรับการศึกษาภาคบังคับในชนบทมีความสมดุลมากขึ้น ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 1.095 ล้านคน ได้ออกไปสอนในโรงเรียนชนบทในภาคกลางและภาคตะวันตก ซึ่งคิดเป็น 84.8% ของครูในชนบทที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนครูที่ยอดเยี่ยมของพื้นที่ด้อยพัฒนาในชนบทในภาคกลางและภาคตะวันตกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202304/9fffe4d51c15459294407085435d18bf.shtml