3 เม.ย. 66 – การประชุม Youth Global Communication Forum จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ณ มหาวิทยาลัยชิงหัว กรุงปักกิ่ง ภายในงานได้กล่าวถึงบทบาทของ Generation Z ในการสื่อสารระหว่างประเทศและการทูตสาธารณะ โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มขีดความสามารถของคน Gen Z ในการสื่อสารทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการสร้างชุมชนระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นจากศักยภาพของคนรุ่นใหม่ โดยศาสตราจารย์ Shi Anbin จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยชิงหัว (School of Journalism and Communication, Tsinghua University) เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการศึกษาและการฝึกอบรมที่เปิดกว้าง หลากหลาย ครอบคลุม และสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน เพื่อบ่มเพาะความสามารถข้ามวัฒนธรรม ทักษะการสื่อสาร ความสามารถในการผลิตสื่อ และศักยภาพในการสร้างผลกระทบต่อสังคม

https://www.chinadaily.com.cn/a/202304/03/WS642a5d5ea31057c47ebb8136.html