วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนเมษายน 2566
“การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของจีน”
 • การพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของจีน
  • เส้นทางการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์
  • นโยบายส่งเสริมการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์
  • แผนการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ในอนาคต
 • โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจีน
  • จำนวนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
  • ชนิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
  • ที่ตั้งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
  • รายชื่อเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในจีน (75 แห่ง)
  • แผนผังเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในจีน
 • โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในต่างประเทศ
 • หน่วยงานกำกับดูแลด้านพลังงานนิวเคลียร์ของจีน
  • หน่วยงานภาครัฐ
  • รัฐวิสาหกิจ
  • ห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ของจีน
 • ข้อมูลการศึกษาด้านพลังงานนิวเคลียร์ในจีน
  • สาขาวิชาระดับปริญญาตรี
  • สาขาวิชาระดับปริญญาโท/เอก

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร