โครงการพิเศษเฉพาะทางเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส coronavirus สายพันธุ์ใหม่ สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทศบาลเมืองคุนหมิง

ประกาศคู่มือการรับสมัครโครงการฉุกเฉินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุดแรกปี 2020

โครงการพิเศษเฉพาะทางเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส coronavirus สายพันธุ์ใหม่

สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทศบาลเมืองคุนหมิง

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพเทศบาลเมืองคุนหมิง

เพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง คณะกรรมการเทศบาลเมืองคุนหมิงได้ดำเนินการเสริมสร้างการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อไวรัส coronavirus สายพันธุ์ใหม่ เพิ่มบทบาทการสนับสนุนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด โดยเร่งดำเนินการเปิดรับสมัครโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุดแรกปี 2020 โครงการพิเศษเฉพาะทางเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส coronavirus สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการป้องกันและการรักษา ผลิตภัณฑ์ ยา (รวมถึงแอนติบอดีและวัคซีน) รวมไปถึงการส่งเสริมและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้

สาขาที่สนับสนุน

1.1 การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับการป้องกัน ในชีวิตประจำวันการวินิจฉัย การรักษาเชื้อไวรัส coronavirus สายพันธุ์ใหม่

1.2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบภูมิคุ้มกัน และการวินิจฉัย coronavirus อย่างรวดเร็วกรดด้วย nucleic acid

1.3 การวิจัยและพัฒนาวัคซีนต่อต้านเชื้อไวรัส coronavirus สายพันธุ์ใหม่และประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและรักษา

1.4 สนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลลัพธ์จากยาจีนที่คิดค้นโดยสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทศบาลเมืองคุนหมิง ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการต่อต้านเชื้อไวรัส coronavirus สายพันธุ์ใหม่และการเพิ่มภูมิต้านทานของมนุษย์

เงื่อนไขการรับสมัคร

2.1 หน่วยงานที่สมัครต้องเป็นองค์กร สถาบัน หรือสถานประกอบการที่มีนิติบุคคลทางกฎหมายในคุนหมิง

2.2 สนับสนุนให้องค์กรและสถาบันในคุนหมิงร่วมสมัครกับสถาบันทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ

2.3 หน่วยงานที่สมัครและผู้รับผิดชอบโครงการต้องรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่สมัครและรับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากข้อมูลเท็จ

ข้อกำหนดการรับสมัคร

3.1 ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 11 กุมภาพันธ์ 2020 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปและไม่เกินหนึ่งปี

3.2 หน่วยงานที่สมัครส่งแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการพิเศษเฉพาะทางเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส coronavirus สายพันธุ์ใหม่ (ไฟล์ PDF) เบื้องต้น มายังอีเมลที่กำหนด ก่อนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020

การจัดการและวิธีการสนับสนุน

4.1 หลังจากแต่ละหน่วยงานส่งเอกสารการสมัคร สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทศบาลเมือง คุนหมิง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพเทศบาลเมืองคุนหมิง และหน่วยงานอื่น ๆ จะจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แนวหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในคุนหมิงฯลฯ เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบเอกสารการสมัคร ให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และยาตามที่ระบุไว้ (รวมถึงแอนติบอดีและวัคซีน) ทั้งยังส่งเสริม ประยุกต์ใช้ ผลิตภัณฑ์ไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

4.2 สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทศบาลเมืองคุนหมิงและผู้สมัครโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน ร่วมลงนามใน “สัญญาแผนดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง” และดำเนินการจัดการสัญญาตามมาตรการการจัดการที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ             He Zhengchuan

โทรศัพท์       0871-63135478, 13888615050

อีเมล          [email protected]

สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทศบาลเมืองคุนหมิง

4 กุมภาพันธ์ 2563

——————————————————————————————————————–

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

6 กุมภาพันธ์ 2563

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]