• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • นครหนานหนิง ‘ยืนหนึ่ง’ เสาหลักเศรษฐกิจของกว่างซี – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China)

นครหนานหนิง ‘ยืนหนึ่ง’ เสาหลักเศรษฐกิจของกว่างซี – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China)

 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสถิตินครหนานหนิง ได้แถลง ‘ผลงานเศรษฐกิจ’ ของนครหนานหนิง ประจำปี 2565 โดยในภาพรวมสะท้อนว่า เศรษฐกิจของนครหนานหนิงสามารถรักษาระดับการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีสาระสำคัญดังนี้

ปี 2565 ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของนครหนานหนิงมีมูลค่า 521,834 ล้านหยวน ซึ่งมากเป็นอันดับ 1 ของกว่างซี คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 1/5 ของทั้งกว่างซี ขยายตัวที่ 1.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) แต่ยังคงต่ำกว่าอัตราการขยายตัวของทั้งเขตฯ กว่างซีจ้วง (+2.9%) และต่ำกว่าอัตราการขยายตัวของทั้งประเทศ (+3.0%)

 

“การจัดอันดับ 10 เมืองที่มี GDP สูงสุดของประเทศในปี 2565 ได้แก่ นครเซี่ยงไฮ้ กรุงปักกิ่ง เมืองเซินเจิ้น นครฉงชิ่ง นครกว่างโจว เมืองซูโจว นครเฉิงตู นครอู่ฮั่น นครหังโจว และนครหนานจิง โดยมีเพียงกรุงปักกิ่งที่เป็นตัวแทนเมืองทางภาคเหนือ สะท้อนได้ว่า พื้นที่ตอนใต้เป็นพื้นที่ที่มีพลวัตและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงของประเทศจีน”

 

ภาคการเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ และประมง มีมูลค่าการผลิตรวม 93,329 ล้านหยวน ขยายตัว 4.8% (YoY) โดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชสวนอย่างผลไม้ มีปริมาณผลผลิตรวม 5.08 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.1% (YoY) ผลไม้เศรษฐกิจของนครหนานหนิง ได้แก่ กล้วยหอม ส้มวั่วกาน และแก้วมังกร ขณะที่ผลผลิตสัตว์ปีกมีปริมาณลดลง 4.1% (YoY) ปริมาณผลผลิตอยู่ที่ 164.78 ล้านตัว

ภาคอุตสาหกรรม พบว่า มูลค่าเพิ่มการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 1.9% (YoY) หากจำแนกตามปริมาณผลผลิต พบว่า กลุ่มเครื่องดี่มเพิ่มขึ้น 34.3% วัสดุอลูมิเนียมเพิ่มขึ้น 26.1% เยื่อกระดาษเพิ่มขึ้น 11.6% ผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้น 10.1% และรถยนต์พลังงานทางเลือกพุ่งสูงขึ้น 1297.1%

ภาคการบริการสมัยใหม่ มูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมบริการเพิ่มขึ้น 1.2% (YoY) โดยเฉพาะสาขาการเงินเติบโต 6.5% ขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลง 5.4% การค้าปลีกค้าส่งลดลง 0.7% ที่พักและอาหารเครื่องดื่มลดลง 0.6%

การค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชะลอตัวลงเล็กน้อย ในภาพรวมลดลง 0.2% หากจำแนกรายสินค้า พบว่า สุรา ยาสูบ เพิ่มขึ้น 10.2% อาหารและน้ำมันพืชเพิ่มขึ้น 3.9% ของใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น 1.7% สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และโสตทัศนูปกรณ์เพิ่มขึ้น 49.6% รถยนต์พลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้น 196% ขณะที่มูลค่าการค้าปลีกออนไลน์ของบริษัทเพิ่มขึ้น 23.1%

การค้าต่างประเทศมีแนวโน้มเติบโตได้ดีต่อเนื่อง ปี 2565 นครหนานหนิงมีมูลค่านำเข้า-ส่งออกรวม 151,010 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 22.9% (YoY) คิดเป็นสัดส่วน 22.87% ของทั้งกว่างซี โดยแบ่งเป็นมูลค่าส่งออก 74,270 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 27.6% และมูลค่านำเข้า 76,740 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 18.6% ทั้งนี้ นครหนาหนิงเป็นฝ่ายเสียดุลการค้าต่างประเทศ 2,470 ล้านหยวน และการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดในกรอบ RCEP มีจำนวน 670 ฉบับ

การลงทุนประสบภาวะซบเซา การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรลดลง 17.8% (YoY) หากจำแนกตามลำดับขั้นการผลิต พบว่า การลงทุนในการผลิตขั้นปฐมภูมิลดลง 8.6% ขั้นทุติยภูมิลดลง 50.4% และขั้นตติยภูมิลดลง 29.5%

รายได้เฉลี่ยที่นำไปใช้จ่ายได้ของผู้อาศัยในเขตเมือง 42,636 หยวน เพิ่มขึ้น 3.0% (YoY) และรายได้เฉลี่ยที่นำไปใช้จ่ายได้ของผู้อาศัยในเขตชนบท 19,001 หยวน เพิ่มขึ้น 6.7%

ภาวะเงินเฟ้อ พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 1.7% (YoY) แบ่งเป็น 6 เพิ่ม 2 ลด ได้แก่ ขนส่งและโทรคมนาคมเพิ่มขึ้น 4.5% ของใช้และบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 3.1% การศึกษา วัฒนธรรม และบันเทิงเพิ่มขึ้น 2.6% อาหาร สุรา และยาสูบเพิ่มขึ้น 2.1% ของใช้และบริการในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น 1.6% ที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น 0.6% ขณะที่การรักษาพยาบาลลดลง 0.9% และเครื่องนุ่มห่มลดลง 0.5%

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา
หนังสือพิมพ์ Nanning Evening (南宁晚报) วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566
หนังสือพิมพ์
http://www.nnrb.com.cn/ (南宁日报网) วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566
       เว็บไซต์ https://tj.nanning.gov.cn (南宁统计局) วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566
เครดิตภาพ  瞰见南宁

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]