• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • กว่างซี-เวียดนาม กระชับความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าทางบก สินค้าไทยก็ได้ประโยชน์ – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China)

กว่างซี-เวียดนาม กระชับความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าทางบก สินค้าไทยก็ได้ประโยชน์ – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China)

 

สถานการณ์การนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วง 11 เดือนแรก ปี 2565 เขตฯ กว่างซีจ้วงกับเวียดนามมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรรวม 12,870 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 33.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ครองสัดส่วน 23.6% ของการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรทั้งมณฑล

กล่าวได้ว่า… ปี 2565 เป็น ‘ปีทอง’ ของสินค้าเกษตรเวียดนาม นับตั้งแต่ต้นปีมานี้ รัฐบาลจีนเปิดไฟเขียวให้กับสินค้าเกษตรหลายชนิดของเวียดนามส่งออกไปยังจีนได้ ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน กล้วยหอม เสาวรส (ทดลองนำเข้าเพื่อแปรรูปในพื้นที่ชายแดนกว่างซีเท่านั้น) มันเทศ และรังนก

ความเคลื่อนไหวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรที่ใกล้ชิดกันระหว่างจีนกับเวียดนาม เป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้การค้าสินค้าระหว่างเขตฯ กว่างซีจ้วงกับเวียดนามฟื้นตัวดีขึ้น

“การขนส่งและโลจิสติกส์” ถือเป็น ‘ฟันเฟือง’ ที่ช่วยขับเคลื่อนการค้าต่างประเทศ เพื่อให้การค้าเป็นไปด้วยความราบรื่น เขตฯ กว่างซีจ้วงกับเวียดนามได้ประชุมหารือเพื่อกระชับความร่วมมือด้านการขนส่งทางบก (รถไฟ และถนน) ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการผลักดันให้มีการลงนามข้อตกลงระหว่างจีนกับเวียดนามเกี่ยวกับการเพิ่มเส้นทางขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ จำนวน 15 เส้นทาง และด่านสำหรับยานยนต์ขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ จำนวน 2 คู่

ด้านการขนส่งสินค้าทางรถไฟ เขตฯ กว่างซีจ้วงกับเวียดนาม ได้มีการประชุมหารือและมีความเห็นพ้องเกี่ยวกับกระชับความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ส่งเสริมความเป็นรู้จักเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางรถไฟให้กับภาคธุรกิจ และวางแผนจะร่วมกันสร้างรางรถไฟขนส่งข้ามแดนและศูนย์สถานีกลางสำหรับรถไฟระหว่างประเทศระหว่างจีนกับเวียดนามด้วย

ในส่วนของการขนส่งสินค้าทางถนน เขตฯ กว่างซีจ้วงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับการผ่านแดนของรถบรรทุกสินค้าให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเมืองฉงจั่ว ได้เริ่มทดลองนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนา “ระบบตรวจปล่อยรถบรรทุกรวดเร็ว” มาใช้ที่ด่านทางบกโหย่วอี้กวานเป็นด่านทางบกแห่งแรกในจีน

ระบบดังกล่าวเป็นรูปแบบการผ่านด่านเพื่อลดการสัมผัสระหว่างคนกับคนและคนกับรถบรรทุก โดยใช้รูปแบบ “ลงทะเบียนแจ้งล่วงหน้า + ตรวจเร็วปล่อยเร็ว” / ใช้เทคโนโลยี Biometrics “ข้อมูลลายนิ้วมือ + ข้อมูลบนใบหน้า” รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน ทำให้การผ่านพิธีการศุลกากรมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น

ช่วง 11 เดือนแรก ปี 2565 ปริมาณรถบรรทุกผ่านเข้า-ออกที่ด่านทางบกโหย่วอี้กวานมีจำนวน 1.716 แสนคันครั้ง มูลค่าสินค้านำเข้า-ส่งออก 1.705 แสนล้านหยวน ปริมาณสินค้าคิดเป็นน้ำหนัก 2.73 ล้านตัน

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบมากพอสมควรต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในเส้นทางบก โดยเฉพาะด่านทางบกโหย่วอี้กวาน ซึ่งเป็นด่านชายแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดในกว่างซี

อย่างไรก็ดี รัฐบาลกว่างซีและเวียดนามได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหารถบรรทุกตกค้างบริเวณด่านอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบจากมาตรการด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการค้าต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดช่องทางสัญจรสำหรับรถบรรทุกเปล่าเพื่อระบายรถบรรทุก การเปลี่ยนหัวรถลาก ณ จุดที่กำหนด เพื่อลดการสัมผัสและติดเชื้อของคนขับ และการนำเทคโนโลยีต่างๆ ไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและลดกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าและรถบรรทุก

ล่าสุด ตามที่ทางการจีนได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19 โดยกำหนดเปิดประเทศในวันที่ 8 มกราคม 2566 นั้น ในประกาศของสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน หรือ GACC มีสาระสำคัญเพิ่มเติมที่ให้ด่านพรมแดนทางบกทั่วประเทศจีนเริ่มฟื้นฟูการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารอย่างเป็นขั้นตอน และยกเลิกมาตรการตรวจโควิด-19 ในอาหารแช่เย็นแช่แข็ง (cold-chain) และสินค้าทั่วไปที่ไม่ใช่ cold-chain เริ่มในวันที่ 8 มกราคม 2566 ด้วยเช่นกัน

บีไอซี เห็นว่า ความคืบหน้าด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม รวมถึงการประกาศยกเลิกมาตรการตรวจโควิด-19 ในสินค้าข้างต้น จะช่วยให้การค้าต่างประเทศผ่านด่านทางบกฟื้นคืนกลับมาเป็นปกติได้โดยเร็ว และเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการไทยในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านด่านสากลทางบกในเขตฯ กว่างซีจ้วงได้อย่างสะดวกราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นด่านโหย่วอี้กวาน และด่านตงซิง

 

จัดทำโดย : นายกฤษณะสุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา : เว็บไซต์ www.customs.gov.cn (海关总署) วันที่ 28 ธันวาคม 2565
หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ (广西日报) วันที่ 27 ธันวาคม 2565
   เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com.cn (中国新闻网) วันที่ 17 ,  23  และ 24 ธันวาคม 2565

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]