เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีรายงานจากกรมทรัพยากรธรรมชาติมณฑลซานตงว่า มีการขุดพบแหล่งแร่ทองคำปริมาณเกือบ 200 ตัน ในเหมืองทองซีหลิ่ง เมืองรองไหลโจว เมืองเยียนไถ มณฑลซานตง ทำให้ปัจจุบัน เหมืองทองแห่งนี้มีปริมาณทองคำสะสมอยู่ที่ 580 ตัน กลายเป็นเหมืองทองโครงสร้างเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในจีน และมีขนาดใหญ่ระดับโลก คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 2 แสนล้านหยวน

โดยเหมืองทองซีหลิ่งมีสภาพทางธรณีวิทยาที่ดี อุดมไปด้วยทองคำและทรัพยากรแร่โลหะชนิดอื่น จากการขุดพบแร่ทองคำครั้งนี้ เป็นการยืนยันถึงศักยภาพของพื้นที่เหมืองทองซีหลิ่ง  ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า เนื้อแร่ของเหมืองทองซีหลิ่งมีขนาดใหญ่ อุดมไปด้วยปริมาณทองคำเป็นจำนวนมาก คาดว่าเหมืองทองแห่งนี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรทองคำของมณฑลซานตงและส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมทองคำภายในประเทศ

อนึ่ง จากรายงานของ China Gold Association ได้ให้ข้อมูลว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลซานตงเป็นที่ตั้งของเหมืองทองคำสำรองที่ใหญ่ที่สุดในจีน มีการผลิตทองคำและมีทองคำสำรองสูงสุดทั่วประเทศ ในไตรมาสแรกของปี 2566 จีนสามารถผลิตทองคำดิบได้ 84.97 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.88 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเมืองรองไหลโจวเป็นเมืองที่มีทองคำสำรองที่ใหญ่ที่สุดในจีน มีปริมาณทองคำสำรองอยู่ที่ 2,974 ตัน

 

แหล่งที่มา

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1766204271306702854&wfr=spider&for=pc

http://www.sd.xinhuanet.com/20230524/f23d4e4a83f34e34b77fd23ab34f5a75/c.html

https://www.globaltimes.cn/page/202305/1290954.shtml

ที่มา : https://thaibizchina.com/