ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2565 สถานการณ์โควิด-19 ในจีนโดยเฉพาะที่นครเซี่ยงไฮ้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของจีน (1) ด้านการผลิต โรงงานบางส่วน (อาทิ โรงงานผลิตรถยนต์) จำเป็นต้องปรับลดกำลังผลิตหรือหยุดการผลิต เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินทางไปทำงาน และปัญหาด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ซีงในเดือน มี.ค. 2565 ปริมาณการผลิตรถยนต์ของจีนลดลงร้อยละ 4.9 จากช่วงเดียวกันของปี 2564 และ (2) ด้านการจำหน่าย ปัญหาด้านโลจิสติกส์ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างหนัก ซึ่งในเดือน มี.ค. 2565 อัตราการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมของจีนอยู่ที่ร้อยละ 94.5 ลดลง 2.8 จุดเมื่อเทียบกับช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. 2565 และเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2544

 

ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน (MIIT) ออกมาตรการเพื่อรักษาการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2565 MIIT เผยว่า เดือน มี.ค. 2565 ภาคอุตสาหกรรมของจีนประสบปัญหาและอุปสรรค เช่น ปัญหาห่วงโซ่ธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน ธุรกิจ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยส่วนหนึ่งเผชิญความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจ และราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ MIIT มีมาตรการเพื่อรักษาการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพของภาคอุตสาหกรรมของจีนในไตรมาสที่ 2/2565 เช่น การสร้างระบบ “white list” ของสาขาธุรกิจสำคัญเพื่อรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่ธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน เช่น รถยนต์ และแผนวงจรรวม รวมทั้งการรักษาอุปทานของสินค้าสำคัญ เช่น แร่ธาตุหายาก และปุ๋ยโปแตช

 

แหล่งข้อมูล :

https://economy.caixin.com/2022-04-18/101871941.html

https://www.chinanews.com.cn/cj/2022/04-19/9733417.shtml

https://sme.miit.gov.cn/zwpd/bwdt/art/2022/art_58be531281a1478fa0410631fa3f2b97.html

 

ภาพ: www.cngold.com.cn/

ที่มา : https://thaibizchina.com/