ประวัติศาสตร์นิพนธ์ (Historiography) : ประวัติของประวัติศาสตร์ – การเตรียมตัวศึกษาต่อด้านประวัติศาสตร์ – ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร …