การสัมมนาออนไลน์ Way Forward 2021 ครั้งที่ 6 หัวข้อ “เรียนต่อจีนด้านแพทย์แผนจีน” วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 9.30 – 10.30 น.