ในการประชุมทวิภาคีไทย-จีน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า …