Photo: Zhu Lei/China Daily

17 พ.ค. 66 – เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม จีนส่งจรวดขนส่งลองมาร์ช-3บี (Long March-3B) ที่บรรทุกดาวเทียมเป่ยโต่ว (Beidou) รุ่นที่ 3 ขึ้นสู่อวกาศ จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีชาง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นดาวเทียมสำรองดวงแรกของระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่ว-3 ของจีน ได้รับการออกแบบและสร้างโดย สถาบันเทคโนโลยีอวกาศแห่งประเทศจีน (China Academy of Space Technology, CAST) ดาวเทียมเป่ยโต่ว-3 มีฟังก์ชันการค้นหาตำแหน่งและการนำทาง และฮาร์ดแวร์บางส่วนได้รับการพัฒนา มีคุณสมบัติสัญญาณที่แรงกว่า ทำให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลและเสถียรภาพในการทำงานสูงขึ้นกว่ารุ่นก่อน ๆ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการส่งข้อความสั้นของเครือข่ายเป่ยโต่ว

https://www.chinadaily.com.cn/a/202305/17/WS64644899a310b6054fad3788_1.html