ปักกิ่งเตรียมสร้างแพลตฟอร์มด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับโลก

Photo: ZGC Forum

16 พ.ค. 66 – การประชุมจงกวนชุนประจำปี พ.ศ. 2566 (2023 ZGC Forum) มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 25-30 พฤษภาคม และจะมีการเชิญผู้นำรัฐ บุคคลสำคัญจากต่างประเทศ ผู้นำองค์กรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ และตัวแทนด้านธุรกิจเข้าร่วมพิธีเปิด โดยการประชุมในปีนี้มีหัวข้อ “ความร่วมมือแบบเปิดเพื่ออนาคตร่วมกัน” (Open Cooperation for a Shared Future) ภายในงานประกอบด้วยการประชุม นิทรรศการ การเปิดตัวผลงานวิจัย การแข่งขันในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ทันสมัย ​​และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมย่อยมากถึง 150 รายการ ซึ่งจีนมีเป้าหมายที่จะสร้างให้เป็นการประชุมสุดยอดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญระดับนานาชาติ และเป็นเวทีสำหรับการแสดงผลงานความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนความแข็งแกร่งและภูมิปัญญาของจีนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก

https://www.chinadaily.com.cn/a/202305/15/WS6461c7f8a310b6054fad3033.html

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]