กว่างซีอัปเกรดบริการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟ “หนานหนิง-ฮานอย”

ปัจจุบัน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (จีน) ให้ความสำคัญกับระบบงานขนส่งและโลจิสติกส์ด้วย “รถไฟ” เป็นอย่างมาก รถไฟขนส่งสินค้าเป็นหนึ่งใน ‘ฟันเฟือง’ ชิ้นสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาให้เขตฯ กว่างซีจ้วง และผลักดันให้มณฑลแห่งนี้เป็น “ฮับ” การขนส่งสินค้าเชื่อมจีน(ตะวันตก) กับประเทศสมาชิก RCEP เอเชียกลาง และยุโรป โดยมี “นครหนานหนิง” เป็น ‘ข้อต่อ’ ตัวสำคัญในระบบงานขนส่งทางราง

เมื่อไม่นานมานี้ เขตฯ กว่างซีจ้วงได้จัดตั้ง แพลตฟอร์มเที่ยวขบวนรถไฟระหว่างประเทศของเขตฯ กว่างซีจ้วง” เพื่อเป็นการรวมศูนย์การดำเนินธุรกิจและการให้บริการด้านการขนส่งระหว่างประเทศทางรถไฟ เสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางรถไฟ

ที่สำคัญ เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งทางรถไฟหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการขนส่งที่ใช้เวลานาน เที่ยวขบวนรถไฟที่ให้บริการไม่แน่นอน (เพราะต้องรอรวมสินค้าให้ได้จำนวน) การจ่ายเงินอุดหนุนต้องรอเวลานาน การรวบรวมสินค้ามีประสิทธิภาพต่ำ และเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของการมีส่วนร่วมเชิงลึกในการพัฒนาระเบียงการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลแห่งภาคตะวันตก (New Western Land and Sea Corridor – NWLSC) และข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (BRI)

คุณหลี่ ไท่หลิน (Li Tailin/李泰霖) ประธานบริษัท Guangxi Beibu-Gulf International Transport Development Co.,Ltd. (广西北部湾国际联运发展有限公司) ให้ข้อมูลว่า วัตถุประสงค์สำคัญในการจัดตั้งแพลตฟอร์มเที่ยวขบวนรถไฟระหว่างประเทศของเขตฯ กว่างซีจ้วง เพื่อบูรณาการการดำเนินธุรกิจบริการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางรถไฟให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะในเส้นทางจีน-ยุโรป เอเชียกลาง และจีน-เวียดนาม ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพและจำนวนเที่ยวรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของกว่างซีให้เพิ่มมากขึ้น

เดิมที การส่งสินค้าทางรถไฟจีน-เวียดนาม เจ้าของสินค้าจะต้องไปขอรับเงินอุดหนุนเอง ซึ่งกระบวนการค่อนข้างหยุมหยิม และใช้เวลานานกว่าจะได้รับเงิน ปัจจุบัน แพลตฟอร์มเที่ยวขบวนรถไฟระหว่างประเทศของเขตฯ กว่างซีจ้วงใช้โมเดลขนส่ง ราคาเดียว” ดังนั้น ค่าขนส่งจึงเป็นราคาหลังหักเงินอุดหนุน ช่วยให้เจ้าของสินค้าประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง และช่วยแก้ไขปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียน นอกจากนี้ การดำเนินงานแบบรวมศูนย์ยังช่วยให้ประหยัดต่อขนาด สินค้าขนส่งถึงเวียดนามได้ภายใน 48 ชั่วโมง จากเดิมต้องรอ 5-6 วัน คำบอกเล่าของคุณหวง จิ้ง (Huang Jing/黄静) รองผู้จัดการบริษัท Nanning Donglian Supply Chain Service Co.,Ltd.

ปัจจุบัน บริษัท Guangxi Beibu-Gulf International Transport Development Co.,Ltd. ได้ลงนามสัญญารับมอบอำนาจการขนส่งร่วมกับบริษัทโลจิสติกส์ 6 รายในกว่างซีแล้ว (อาทิ 南宁东联供应链服务有限公司、广西铁捷物流有限责任公司、广西通盛国际供应链有限公司) และในอนาคต บริษัทฯ จะขยายตลาดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางรถไฟในมณฑล พร้อมทั้งตั้งบริษัทลูกที่ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางรถไฟ ร่วมกับบริษัทท้องถิ่นในเมืองต่างๆ ของกว่างซี เพื่อผลักดันการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงของระเบียง NWLSC ให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การขนส่งสินค้าทางรางที่นครหนานหนิงมี ท่าสถานีรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิง” หรือ Nanning International Railway Port (南宁国际铁路港) เป็นฐานการขนส่งและกระจายสินค้าของเมือง และเป็นด่านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางรถไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกว่างซี

ด่านรถไฟแห่งนี้เริ่มให้บริการด้านพิธีการศุลกากรสินค้าขาเข้า-ขาออกแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวตั้งแต่เดือน พ.ค. 2564 และเป็นสถานีแม่ข่ายสำคัญในโครงข่ายรถไฟจีน และโครงข่ายรถไฟ China- Europe Railway การขนส่งสินค้าทางรถไฟผ่านท่าสถานีแห่งนี้มีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการและเชื่อมโยงระบบเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าทางรถไฟประหยัดได้ทั้งเวลาและต้นทุนค่าใช้จ่าย
ดังนั้น ท่าสถานีรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิง” จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยใช้เพื่อกระจายต่อไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศจีน หรือไปไกลถึงเอเชียกลาง และยุโรปได้ ผ่านโมเดลขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal transportation) ของกว่างซี

 

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา
เว็บไซต์ http://gx.news.cn (广西新闻网) วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
       เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com.cn (中新网广西) วันที่ 14 พฤษภาคม 2566

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]