• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ฟู่ตั้น | การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในจีน ครั้งที่ 1

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ฟู่ตั้น | การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในจีน ครั้งที่ 1Way Forward 2023 “การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในจีน ครั้งที่ 1” ผู้บรรยาย ดร.อรสา รัตนอมรภิรมย์ (School of International Relations and …

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]