• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • นครฉงชิ่งกลายเป็นเมืองแรกของจีนที่มีศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับชาติ “ห้าประเภท”

นครฉงชิ่งกลายเป็นเมืองแรกของจีนที่มีศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับชาติ “ห้าประเภท”

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติได้เปิดเผยรายชื่อการก่อสร้างศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งชาติอย่างเป็นทางการในปี 2566 ซึ่งนครฉงชิ่งได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งชาติที่มุ่งเน้นในด้านการค้าและบริการ ในปัจจุบันนครฉงชิ่งได้ออกแบบศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งชาติเสร็จสิ้น โดยมีทั้งหมด “ห้าประเภท” ได้แก่ ท่าเรือ ขนส่งทางบก ขนส่งทางอากาศ บริการด้านการผลิต และบริการด้านธุรกิจ

รายงานระบุว่า ศูนย์กลางโลจิสติกส์ฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่สำคัญของเขตทางหลวงนครฉงชิ่งเขตปาหนาน มีพื้นที่ทั้งหมดรวม 7,614 ไร่ ได้สร้างพื้นที่สำหรับคลังสินค้าและตลาดการค้า 3 ล้านตารางเมตร มีความจุของห้องแช่เย็น 663,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นพื้นที่ค้าส่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดในนครฉงชิ่งและเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการการค้าขายทางการค้าและการขนส่งสินค้าแบบกระจายในพื้นที่ที่แผ่ออกไปในระดับภูมิภาค ในปี 2565 มีการดำเนินการโลจิสติกส์ที่สำเร็จแล้วทั้งหมด 7.68 ล้านตัน

ข้อได้เปรียบด้านเครือข่ายการขนส่งในระดับภูมิภาคที่มีความสะดวกและรวดเร็วทำให้ศูนย์กลางโลจิสติกส์ฯ ได้ถูกคัดเลือกเป็น “ศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับชาติ”  ในครั้งนี้ โดยมีเส้นทางด่วนหมายเลข 8 ตัดกันที่เขตปาหนาน ศูนย์กลางรถไฟสายตะวันออกซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟขนส่งทางด่วนที่เชื่อมต่อเขตเมืองหลักของนครฉงชิ่งเเละเขตรอบนอก และท่าเรือฝอเอ๋อเหยียนซึ่งอยู่ติดกับฝั่งทางใต้ของแม่น้ำแยงซีเเละสามารถล่องเข้าสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว

ศูนย์กลางโลจิสติกส์ฯ ยังมีช่องทางการขนส่งทางธุรกิจระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเส้นทางระเบียงการค้าเชื่อมทางบกและทางทะเลระหว่างประเทศสายใหม่ (New Western Land-Sea Corridor – NWLSC /西部陆海新通道) ได้สร้างระบบขนส่งภายนอก “3 ทิศทาง 11 สาย 22 ท่าเรือ” เป็นเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศที่เชื่อมต่อระหว่างขบวนรถไฟและขนส่งทางรถไฟไปยังท่าเรือชายฝั่งทางทะเล ซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่แรกในประเทศที่ได้รับใบอนุญาตคู่ GMS และ TIR โดยรถโดยสารในเส้นทางนี้ได้ออกเดินทางทั้งหมดประมาณ 14,000 เที่ยว มูลค่ารวมกว่า 8.7 พันล้านหยวน มีความถี่ในการออกเดินทางเฉลี่ย 10 เที่ยวต่อวัน และให้บริการผู้ประกอบการด้านการผลิตและวิสาหกิจการค้าต่างประเทศกว่า 300 แห่ง

 

ที่มาข้อมูล :

  1. เว็บไซต์ cq.xinhuanet.com (เข้าถึงเมื่อ 1 สิงหาคม 2566)

https://www.cq.chinanews.com.cn/news/2023/0730/36-4237.html

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]