วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนสิงหาคม 2566
“ไทยโทคาแมค-1 (Thailand Tokamak-1: TT-1) เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันเครื่องแรกของไทย
และความก้าวหน้าการพัฒนาเครื่องโทคาแมคในจีน”

 • ไทยโทคาแมค-1 (Thailand Tokamak-1: TT-1)
  • ความเป็นมา
  • ส่วนประกอบหลัก
  • แผนงานพัฒนาระยะ 30 ปี (พ.ศ. 2560-2589)
  • แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีฟิวชัน
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชัน
  • หนังสือภาพ Thailand Tokamak-1 2017-2023 โดย ASIPP
 • โทคาแมคของจีน
  • ความก้าวหน้าการวิจัย (ค.ศ. 1960-2000)
  • แผนการพัฒนาในอนาคต (ค.ศ. 2015-2060)
   แผนพัฒนาการสร้างฟิวชันด้วยการใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าควบคุมของจีน (โทคาแมค)
   เครื่องโทคาแมค J-TEXT (Joint Texas Experimental Tokamak)
  • เครื่องโทคาแมค EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak)
  • เครื่องโทคาแมค HL-2M (Huan Liu Qi-2 Modification)
  • เครื่องโทคาแมค ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor)
  • เตาปฏิกรณ์ CFETR (China Fusion Engineering Test Reactor)
 • ข้อมูลการศึกษาด้านโทคาแมคในจีน
  • สถาบันวิจัย
   • สถาบันฟิสิกส์พลาสมา สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (ASIPP)
   • สถาบันฟิสิกส์ตะวันตกเฉียงใต้ บริษัทนิวเคลียร์แห่งชาติจีน (SWIP)
  • มหาวิทยาลัย
   • มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง (HUST)
   • มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (USTC)
   • มหาวิทยาลัยชิงหัว (THU)
   • มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (PKU)
   • มหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (UCAS)
  • สาขาวิชา
   • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในแต่ละสาขาวิชา

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร