3 ก.ย. 66 – นักบินอวกาศเสินโจว-16 ในสถานีอวกาศเทียนกงของจีนได้เชื่อมต่อวิดีโอกับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศในวันแรกของภาคการศึกษาใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาไล่ตามความฝัน จู หยางจู้ (Zhu Yangzhu) วิศวกรการบินอวกาศคนแรกของประเทศ สนับสนุนให้นักเรียนสร้างแรงจูงใจในตนเอง กุ้ย ไห่เฉา (Gui Haichao) นักบินอวกาศพลเรือนคนแรกของประเทศ ได้กล่าวถึงความสำคัญของความต้องการที่จะเรียนรู้และวิธีที่จะนำไปสู่อาชีพในอวกาศได้ และจิง ไห่เผิง (Jing Haipeng) ผู้บัญชาการภารกิจเสินโจว-16 ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมและความอุตสาหะเพื่อบรรลุความฝัน

https://www.chinadaily.com.cn/a/202309/03/WS64f3bf9aa310d2dce4bb3994.html