ไชน่า เอนเนอจี ประสบความสำเร็จด้านกำลังการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน

4 ก.ย. 66 – ไชน่า เอนเนอจี (China Energy Investment Corporation) บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในด้านกำลังการผลิตพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน เมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม กำลังการผลิตพลังงานสะอาดติดตั้งรวมของบริษัทอยู่ที่ 100.14 ล้านกิโลวัตต์ คิดเป็น 33% ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจาก 25.8% ในปีพ.ศ. 2563 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 2.7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ปัจจุบันกำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินอยู่ที่ 203.34 ล้านกิโลวัตต์ และพลังงานลมอยู่ที่ 55.46 ล้านกิโลวัตต์ ยังคงรักษาตำแหน่งสูงสุดระดับโลกในแง่ของขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง

http://global.chinadaily.com.cn/a/202309/04/WS64f54612a310d2dce4bb3c2e.html

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]