4 ก.ย. 66 – ไชน่า เอนเนอจี (China Energy Investment Corporation) บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในด้านกำลังการผลิตพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน เมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม กำลังการผลิตพลังงานสะอาดติดตั้งรวมของบริษัทอยู่ที่ 100.14 ล้านกิโลวัตต์ คิดเป็น 33% ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจาก 25.8% ในปีพ.ศ. 2563 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 2.7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ปัจจุบันกำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินอยู่ที่ 203.34 ล้านกิโลวัตต์ และพลังงานลมอยู่ที่ 55.46 ล้านกิโลวัตต์ ยังคงรักษาตำแหน่งสูงสุดระดับโลกในแง่ของขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง

http://global.chinadaily.com.cn/a/202309/04/WS64f54612a310d2dce4bb3c2e.html