จีนสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่รับหน้าที่หลักในการวิจัย

29 ส.ค. 66 – คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสภาแห่งรัฐได้ออกมาตรการต่างๆ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และห้องปฏิบัติการหลัก ให้เพิ่มนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่มีพรสวรรค์ในตำแหน่งและโครงการสำคัญๆ เพื่อสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่มีความสามารถในสาขาวิทยาศาสตร์ ให้รับผิดชอบด้านการวิจัยที่สำคัญมากขึ้น ลดแรงกดดันด้านการบริหาร และให้การสนับสนุนการพัฒนาอาชีพที่ดีขึ้น มาตรการเหล่านี้สอดคล้องกับความพยายามของจีนในการเพิ่มขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลกภายในปี พ.ศ. 2578

https://global.chinadaily.com.cn/a/202308/29/WS64ede8bca31035260b81edc8.html

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]