จีนออกแผนฯ สร้างเขตสนับสนุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

31 ส.ค. 66 – สภาแห่งรัฐได้ออกแผนการสร้างเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซินเจิ้น-ฮ่องกง ตั้งอยู่ที่ชายแดนระหว่างเขตฝูเถียนของเซินเจิ้นและฮ่องกง โดยครอบคลุมพื้นที่ 3.02 ตารางกิโลเมตร คาดว่าจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทั้งสองภูมิภาค ส่งเสริมนวัตกรรมและการวิจัย ขยายโอกาสทางการตลาด และยกระดับการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ แผนดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ ฐานนำร่องทางอุตสาหกรรม การไหลเวียนของบุคลากร ทุน ข้อมูล การเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและการฝึกอบรมผู้มีความสามารถ

https://www.chinadaily.com.cn/a/202308/31/WS64efc776a31035260b81f18e.html

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]