31 ส.ค. 66 – เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม อุทยานวิทยาศาสตร์จงกวนชุน ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเขตเศรษฐกิจใหม่สยงอัน (Xiong‘an) อุทยานแห่งนี้มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ มีการดึงดูดองค์กรคุณภาพสูงกว่า 20 แห่งให้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน และเร่งสร้างระบบนิเวศทางนวัตกรรม มีการนำนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการสร้างพื้นที่สำหรับผู้มีความสามารถและร่วมกันดำเนินการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตเศรษฐกิจใหม่สยงอัน โดยในอนาคตมีแผนที่จะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลการบินและอวกาศ การเชื่อมต่อเครือข่ายอัจฉริยะ นวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์ และภาคส่วนย่อยอื่น ๆ

http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202308/6755fb4f532b4f49b338954307148eb2.shtml