20 ส.ค. 66 – นักวิทยาศาสตร์จีนได้ค้นพบรูปแบบใหม่ของการปล่อยพัลซาร์ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ฟาสต์ (The Five- hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope: FAST) ได้ตรวจพบพัลส์แคบๆ เป็นระยะๆ (nulling state) ของพัลซาร์ B2111+46 โดยใช้ชื่อพัลส์รูปแบบใหม่ว่า พัลส์แคระ (dwarf pulses) ซึ่งยากแก่การสังเกตด้วยกล้องโทรทรรศน์วิทยุอื่นๆ ช่วยเปิดเผยความลึกลับของกระบวนการแผ่รังสีของพัลซาร์และสภาวะของพลาสมาที่รุนแรงภายในย่านแม่เหล็กกำลังสูง (Magnetosphere) ของพัลซาร์ ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Nature Astronomy

(งานวิจัย: https://www.nature.com/articles/s41550-023-02056-z)

https://www.chinadaily.com.cn/a/202308/20/WS64e1a4fba31035260b81d1f4.html