• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • นำเข้า-ส่งออกอุปกรณ์คมนาคมระบบรางของมณฑลหูหนานโต 101.2% ในช่วงครึ่งแรกของปี 66 – thaibizchina

นำเข้า-ส่งออกอุปกรณ์คมนาคมระบบรางของมณฑลหูหนานโต 101.2% ในช่วงครึ่งแรกของปี 66 – thaibizchina

การนำเข้าและส่งออกอุปกรณ์คมนาคมระบบรางของมณฑลหูหนานในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 มีมูลค่ารวม 750 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 101.2 ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีจุดเด่น 3 ประการ ได้แก่

  1. รัฐวิสาหกิจครองสัดส่วนมูลค่านำเข้า-ส่งออกอุปกรณ์คมนาคมระบบรางของมณฑลหูหนานมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 80 โดยมีมูลค่านำเข้า-ส่งออกอุปกรณ์คมนาคมระบบราง 620 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.6
  2. เมืองจูโจวเป็นเมืองที่มีมูลค่านำเข้า-ส่งออกอุปกรณ์คมนาคมระบบรางมากที่สุดในมณฑลหูหนาน โดยมีมูลค่านำเข้า-ส่งออก 710 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 102.3 ครองสัดส่วนถึงร้อยละ 94.4 ของมูลค่านำเข้า-ส่งออกอุปกรณ์คมนาคมระบบรางของทั้งมณฑล ส่วนเมืองที่เป็นดาวรุ่งและมีอัตราการขยายตัวอย่างมาก ได้แก่ เมืองฉางเต๋อ และเมืองหย่งโจว
  3. ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก และเม็กซิโก ซึ่งทั้งสามประเทศล้วนมีอัตราการขยายตัวอย่างมาก โดยเยอรมนีมีมูลค่านำเข้า-ส่งออกอุปกรณ์ระบบรางกับมณฑลหูหนาน 210 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 128 สาธารณรัฐเช็ก 100 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 359.2 และเม็กซิโก 100 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,786.2

ทั้งนี้ ศุลกากรนครฉางซาได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักที่ทำให้การนำเข้าและส่งออกอุปกรณ์คมนาคมระบบรางของมณฑลหูหนานเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการลดลงของค่าขนส่งระหว่างประเทศ และการค้าระหว่างประเทศที่คึกคักมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การส่งออกอุปกรณ์คมนาคมระบบรางไปยังประเทศเยอรมนี ปัจจุบันราคาตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต ได้ทยอยลดลงใกล้เคียงกับราคาก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงที่ผ่านมาหลายประเทศที่เป็นคู่ค้ากับมณฑลหูหนานมีโครงการก่อสร้างรถไฟมากขึ้น เช่น ประเทศเม็กซิโกมีโครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองหมายเลขหนึ่ง และเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี มีโครงการก่อสร้างรถไฟใต้ดิน

ที่มา: http://www.hn.xinhuanet.com/20230810/4ca993401fc04012be276973dba7657d/c.html

หูหนาน นำเข้า ส่งออก อุปกรณ์ระบบราง

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]