หูหนานมีขนาดการกักเก็บพลังงานรูปแบบใหม่ สูงเป็นอันดับ 2 ของจีน – thaibizchina

สำนักงานพลังงานแห่งชาติจีนเปิดเผยว่า จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2566 การกักเก็บพลังงานรูปแบบใหม่ของจีนมีขนาดกำลังติดตั้งรวมสะสมมากกว่า 17.33 ล้านกิโลวัตต์ โดยมณฑลหูหนานมีขนาดกำลังติดตั้งของการกักเก็บพลังงานรูปแบบใหม่ สูงเป็นอันดับ 2 ของจีน รองจากมณฑลซานตง

ทั้งนี้ มณฑลของจีนที่มีขนาดกำลังติดตั้งของการกักเก็บพลังงานรูปแบบใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มณฑลซานตง มณฑลหูหนาน เขตฯ หนิงเซี่ย เขตฯ มองโกเลียใน และเขตฯ ซินเจียง รวมมีกำลังการติดตั้งมากกว่า 10 ล้านกิโลวัตต์

ไม่กี่ปีมานี้ มณฑลหูหนานส่งเสริมการพัฒนาพลังงานรูปแบบใหม่และการกักเก็บพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังไฟฟ้าจากพลังงานลม พลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน แบตเตอรี่โซเดียมไอออน ระบบกักเก็บพลังงานไฮโดรเจน และการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนในรูปของแอมโมเนีย โดยได้ทยอยออกนโยบายเพื่อกระตุ้นการพัฒนาพลังงานรูปแบบใหม่ เช่น “แผนพัฒนาพลังงานภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568) มณฑลหูหนาน” “แผนพัฒนาพลังงานใหม่และอุตสาหกรรมการประหยัดพลังงานภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 มณฑลหูหนาน” และ “แผนพัฒนาพลังงานทดแทนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 มณฑลหูหนาน” จนทำให้ขนาดการกักเก็บพลังงานรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และติดอันดับต้น ๆ ของจีน

ที่มา: https://www.hunan.gov.cn/hnszf/hnyw/sy/hnyw1/202308/t20230802_29451383.html

หูหนาน พลังงาน กักเก็บ แบตเตอรี่

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]