• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • นครฉงชิ่งประกาศใช้มาตรการ 19 ข้อ เพื่อรักษาเสถียรภาพการจ้างงาน และเพิ่มโอกาสการจ้างงาน

นครฉงชิ่งประกาศใช้มาตรการ 19 ข้อ เพื่อรักษาเสถียรภาพการจ้างงาน และเพิ่มโอกาสการจ้างงาน

 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมนครฉงชิ่งได้ประกาศใช้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาเสถียรภาพของนโยบายการจ้างงานทั้งหมด 19 มาตรการ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. การกระตุ้นพลวัตเพื่อขยายขีดความสามารถในการจ้างงาน

สนับสนุนการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ โดยเฉพาะเยาวชนอายุ 16-24 ปีที่ลงทะเบียนว่างงาน ผู้ที่เซ็นสัญญาจ้างงาน 1 ปีขึ้นไป และผู้ที่ชำระเบี้ยประกันสังคมติดต่อกันเกิน 6 เดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับการจ้างงานหนึ่งครั้งจำนวน 2,000 หยวนต่อคน นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสำหรับพนักงานในองค์กรที่เข้าร่วมประกันการว่างงานเกิน 1 ปี หรือผู้ที่รับเงินประกันการว่างงานที่มีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุนฝีมือแรงงาน โดยสามารถรับเงินอุดหนุนได้มากสุดปีละ 1 ครั้ง

2. ขยายช่องทางการทำงานให้แก่นักศึกษาจบใหม่และเยาวชน

สนับสนุนให้มีการจัดสรรพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดกลางคืน และการจัดสรรพื้นที่สำหรับเริ่มสร้างธุรกิจ โดยสนับสนุนค่าเช่าราคาต่ำหรือไม่เสียค่าเช่าเลย แก่นักศึกษาจบใหม่ แรงงาน บุลคลว่างงานและผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกัน มีการส่งเสริมการจ้างงานในระดับต้นอย่างจริงจัง และกำหนดให้มีการรับสมัครพนักงานประจำในชุมชนโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัยอย่างน้อยอัตราร้อยละ 35

3. ให้ความช่วยเหลือเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน

พนักงานองค์กรที่ขึ้นทะเบียนในนครฉงชิ่งซึ่งได้ลงทะเบียนว่างงานเกินครึ่งปี เซ็นสัญญาจ้างงานเกิน 1 ปีและชำระค่าประกันสังคม จะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับการจ้างงานหนึ่งครั้งจำนวน 2,000 หยวนต่อคน

4. เสริมสร้างความปลอดภัยในองค์กร

สร้างความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพในทุกฝ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการนโยบาย เสริมสร้างความเข้าใจและการแนะนำเนื้อหาของนโยบายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจเนื้อหา การป้องกันและลดความเสี่ยงการว่างงานและดูแลสถานการณ์การจ้างงานโดยรวมให้มีเสถียรภาพ

มาตรการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายการจ้างงาน ซึ่งเน้นความมั่นคงและการขยายโอกาสในการจ้างงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในนครฉงชิ่ง

 

 

ที่มาข้อมูล :

  1. เว็บไซต์ chinanews.com (เข้าถึงเมื่อ 7 สิงหาคม 2566)

http://www.chinanews.com.cn/cj/2023/08-02/10054157.shtml

 

The post นครฉงชิ่งประกาศใช้มาตรการ 19 ข้อ เพื่อรักษาเสถียรภาพการจ้างงาน และเพิ่มโอกาสการจ้างงาน appeared first on thaibizchina.

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]