ณ วันที่ 30 ก.ค. 2566 มณฑล/มหานคร/เขตปกครองตนเอง 31 แห่งของจีนได้เปิดเผยสถิติ GDP ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ซึ่งมณฑล/มหานคร/เขตปกครองตนเอง 15 แห่งมีอัตราการขยายตัวของ GDP สูงกว่าระดับเฉลี่ยของจีน (ร้อยละ 5.5) และเซี่ยงไฮ้ มีอัตราการขยายตัวของ GDP สูงสุดที่ร้อยละ 9.7

 

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/