นำเข้า-ส่งออกมณฑลหูหนานช่วงไตรมาสแรกปี 66 โต 58.3% – thaibizchina

ศุลกากรนครฉางซาเปิดเผยข้อมูลการนำเข้าและส่งออกของมณฑลหูหนานในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 ซึ่งมีมูลค่า 179,380 ล้านหยวน ขยายตัวถึงร้อยละ 58.3

ในด้านประเทศคู่ค้า หูหนานมีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกกับประเทศต่าง ๆ รวม 222 ประเทศ ในจำนวนนี้มีอาเซียน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปเป็นสามประเทศคู่ค้าที่สำคัญ โดยมูลค่าการค้ากับอาเซียนอยู่ที่ 41,150 ล้านหยวน สหรัฐอเมริกา 18,950 ล้านหยวน และสหภาพยุโรป 15,480 ล้านหยวน ขณะเดียวกัน การค้ากับประเทศตามเส้นทาง “แถบและเส้นทาง (BRI)” มีมูลค่า 72,050 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.1 และมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 40.2 ของมูลค่านำเข้า-ส่งออกทั้งมณฑล ส่วนการค้ากับ RCEP มีมูลค่า 60,740 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.5

ในด้านการส่งออก สินค้าส่งออกหลักอย่างสินค้าเครื่องจักรกลมีมูลค่ารวม 56,130 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.3 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 44.7 ของมูลค่าการส่งออกของทั้งมณฑล ส่วน “สินค้าใหม่สามประเภท” ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ลิเทียม และแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ กลายเป็นสินค้าส่งออกโดดเด่นใหม่ของมณฑลหูหนาน รวมมีมูลค่า 1,410 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 82.1

สำหรับเมืองของมณฑลหูหนานที่มีมูลค่านำเข้า-ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ นครฉางซา ซึ่งมีมูลค่า 84,730 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่านำเข้า-ส่งออกของทั้งมณฑล ขณะเดียวกัน ยังมีเมืองรองอีก 4 เมืองของมณฑลหูหนานที่มีความโดดเด่นด้านมูลค่านำเข้า-ส่งออก ได้แก่ เมืองเยว่หยาง เมืองเชินโจว เมืองหย่งโจว และเมืองหวยฮั่ว

ทั้งนี้ สำนักงานศุลกากรนครฉางซาได้วิเคราะห์ว่า สาเหตุที่ทำให้มูลค่านำเข้า-ส่งออกของมณฑลหูหนานในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 เติบโตอย่างมาก เกิดจาก (1) ตลาดใหม่และสินค้าใหม่มีการเติบโตอย่างมาก โดยตลาดใหม่ เช่น ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา และแอฟริกา รวมมีมูลค่านำเข้า-ส่งออกกับมณฑลหูหนาน 41,340 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 82 ส่วน “สินค้าใหม่สามประเภท” ก็เติบโตถึงร้อยละ 82.1 (2) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงของมณฑลหูหนานมีส่วนในการขับเคลื่อนมูลค่านำเข้า-ส่งออกอย่างชัดเจน โดยมูลค่านำเข้า-ส่งออกของเครื่องจักรกลเพื่อการก่อสร้างเติบโตถึงร้อยละ 147 ขณะเดียวกัน มูลค่านำเข้า-ส่งออกของอุปกรณ์ขนส่งระบบรางก็ขยายตัวถึงร้อยละ 136.1 และ (3) เขตปลอดอากรและธุรกิจใหม่ เช่น อีคอมเมิร์ซข้ามแดน ต่างมีส่วนช่วยดึงการเติบโตของมูลค่านำเข้า-ส่งออกให้สูงขึ้น

ที่มา: http://hn.news.cn/2023-04/18/c_1129533274.htm

หูหนาน นำเข้า ส่งออก การค้า

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]