การประชุม “การพัฒนาการท่องเที่ยวมณฑลซานตงประจำปี 2566” ที่จัดขึ้นที่เมืองชิงต่าว ในวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2566 ได้ประกาศว่า เมืองชิงต่าวและเมืองเวยไห่ของมณฑลซานตง ได้รับเลือกให้เป็นเมืองพักผ่อนริมชายฝั่งทะเล 10 อันดับแรกที่สวยที่สุดในใจของนักท่องเที่ยวในประเทศ

ดร. หลิว เสี๋ยงเยี่ยน จากกลุ่มวิจัยสถาบันวิจัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ได้ให้ข้อมูลว่า การพักผ่อนริมชายฝั่งทะเลเป็นปัจจัยสำคัญของการท่องเที่ยวและการพักผ่อนของหลาย ๆ เมืองทั่วโลก จากการสำรวจเกี่ยวกับเมืองริมชายฝั่งทะเลในจีนที่จัดทำโดยสถาบันวิจัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน พบว่า เมืองชิงต่าวเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในประเทศในฐานะเมืองพักผ่อนริมชายฝั่งทะเล และความพึงพอใจในทุก ๆ ด้านที่พวกเขามีต่อเมืองชิงต่าวนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเมืองทั่วประเทศ

อนึ่ง เมืองเวยไห่ได้รับการจัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดอันดับที่ 5 ของจีน ในปี 2560 ในขณะที่เมืองชิงต่าวเป็นทางเลือกอันดับ 1 ของวัยรุ่นยุค 2000 ที่เลือกมาท่องเที่ยวหลังเสร็จสิ้นเทศกาลสอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีน ในปี 2564

แหล่งที่มา

https://sd.dzwww.com/sdnews/202303/t20230326_11607685.htm

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/