กุ้ยโจวเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ – thaibizchina

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสารนิเทศของรัฐบาลมณฑลกุ้ยโจวได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของมณฑล ซึ่งในปัจจุบันมณฑลกุ้ยโจวมีสถานีฐาน 5G รวม 84,300 แห่ง ครอบคลุมสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น นิคมอุตสาหกรรม และศูนย์กลางคมนาคม รวมถึงในระดับหมู่บ้านซึ่งมีอัตราการเข้าถึงเครือข่าย 5G มากกว่าร้อยละ 50 ขณะเดียวกัน มณฑลกุ้ยโจวยังเป็นแหล่งที่ตั้งของศูนย์บิ๊กดาต้า (Big Data) รวม 18 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นศูนย์บิ๊กดาต้าที่มีขนาดใหญ่มาก 8 แห่ง และเขตเมืองใหม่กุ้ยอันกลายเป็นแหล่งรวมของศูนย์บิ๊กดาต้าขนาดใหญ่มากที่สุดอีกหนึ่งแห่งของจีน โดยสามารถรองรับปริมาณเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ 2.25 ล้านเครื่อง

ไม่กี่ปีมานี้ มณฑลกุ้ยโจวได้รับเลือกให้เป็นมณฑลที่สามารถรองรับโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศในระดับประเทศหลายด้าน เช่น จุดเชื่อมต่อหลักอินเทอร์เน็ตโดยตรงระดับประเทศ ช่องทางเฉพาะสำหรับข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ รวมทั้ง root server mirror node และ national top-level domain node นอกจากนี้ ในปี 2564 ได้รับการอนุมัติให้เป็น 1 ใน 8 “ศูนย์เครือข่ายพลังการประมวลผลแห่งชาติ” ของจีน เพื่อพัฒนาระบบบิ๊กดาต้าแบบบูรณาการทั่วประเทศและรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก จนกลายเป็นฐานรองรับพลังการประมวลผลที่สำคัญตามโครงการ “ข้อมูลตะวันออกประมวลผลตะวันตก” (东数西算工程) ของจีน

ในส่วนของแนวทางการพัฒนาบิ๊กดาต้าของมณฑลกุ้ยโจว สำนักงานบิ๊กดาต้ามณฑลกุ้ยโจวเปิดเผยว่า จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้สอดคล้องตามแนวทางในระดับประเทศที่ต้องการให้มณฑลกุ้ยโจวกลายเป็นเขตนวัตกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่สำคัญของจีน โดยจะบ่มเพาะให้กุ้ยโจวกลายเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมบิ๊กดาต้าระดับแสนล้านหยวนใน 3 ด้าน ได้แก่ ศูนย์บิ๊กดาต้า สมาร์ทเทอร์มินอล (Smart Terminal) และการประยุกต์ใช้บิ๊กดาต้า

อนึ่ง มณฑลกุ้ยโจวได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และสารสนเทศสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศติดต่อกันเป็นเวลา 17 เดือน และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลกุ้ยโจวสูงเป็นอันดับหนึ่งของจีนติดต่อกัน 7 ปี

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1759218461083618531&wfr=spider&for=pc
http://news.gog.cn/system/2023/03/02/018329251.shtml

กุ้ยโจว สารสนเทศ บิ๊กดาต้า ดิจิทัล

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]