• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • กุ้ยโจวเปิดตัว “เขตป่าไม้และการดูแลสุขภาพระดับมณฑล” ตอบสนองยุทธศาสตร์ “ชาวจีนสุขภาพดี” และ “การฟื้นฟูชนบท”

กุ้ยโจวเปิดตัว “เขตป่าไม้และการดูแลสุขภาพระดับมณฑล” ตอบสนองยุทธศาสตร์ “ชาวจีนสุขภาพดี” และ “การฟื้นฟูชนบท”

สหพันธ์อุตสาหกรรมป่าไม้มณฑลกุ้ยโจวได้เปิดตัว “เขตป่าไม้และการดูแลสุขภาพระดับมณฑล” ในระยะแรกอย่างเป็นทางการจำนวน 10 แห่ง ซึ่งกระจายไปตามเมืองต่าง ๆ ของมณฑลกุ้ยโจว เช่น นครกุ้ยหยาง เมืองจุนอี้ เมืองปี้เจี๋ย เมืองถงเหริน เมืองลิ่วผานสุ่ย เขตฯ เฉียนตงหนาน และเขตฯ เฉียนซีหนาน ถือเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ “ชาวจีนสุขภาพดี” (Healthy China 2030) และ “การฟื้นฟูชนบท” (Rural Revitalization) ของจีน

“เขตป่าไม้และการดูแลสุขภาพ” เป็นการบูรณาการป่าไม้และการดูแลสุขภาพเข้าไว้ด้วยกัน โดยผสมผสานพื้นที่ป่าไม้คุณภาพสูงหรือพื้นที่ป่าไม้ที่มีระบบนิเวศที่ดีเข้ากับการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนจีน ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้านการฟื้นฟูป่าไม้ การพักฟื้น การดูแลสุขภาพ และการพักผ่อนหย่อนใจ นับเป็นอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ที่สร้างประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

จุดเริ่มต้นการบูรณาการป่าไม้และการดูแลสุขภาพของมณฑลกุ้ยโจวเกิดขึ้นในปี 2559 โดยสำนักงานป่าไม้มณฑลกุ้ยโจวได้นำเสนอโมเดลใหม่ “ระบบนิเวศ+ป่าไม้+การดูแลสุขภาพ” เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจป่าไม้ หลังจากใช้เวลาสำรวจและทดลองปฏิบัติอยู่หลายปี จนถึงปัจจุบัน มณฑลกุ้ยโจวมี “เขตนำร่องป่าไม้และการดูแลสุขภาพ” รวม 78 แห่ง ส่วนใหญ่จะดำเนินงานในลักษณะการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน เช่น “บริษัท+เกษตรกร+พื้นที่ป่าไม้” “บริษัท+สหกรณ์+พื้นที่ป่าไม้” และ “บริษัท+พื้นที่ป่าไม้” จนก่อตัวกลายเป็นรูปแบบของ “ป่าไม้+การดูแลสุขภาพและการพักผ่อน” เช่น ภูเขาผนวกกับบ่อน้ำร้อน ป่าไม้ผนวกกับการแพทย์ของชนกลุ่มน้อย และป่าไม้ผนวกกับสวนชา

สำหรับการพัฒนาในขั้นต่อไป มณฑลกุ้ยโจวจะดำเนินการขยายพื้นที่ป่าไม้และการดูแลสุขภาพให้มีมากขึ้น โดยตั้งเป้าว่า ภายในปี 2568 มณฑลกุ้ยโจวจะมีศูนย์นำร่องป่าไม้และการดูแลสุขภาพระดับอำเภอเพิ่มขึ้น 10 แห่ง รวมถึงเขตนำร่องป่าไม้และการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นอีก 70 แห่ง เพื่อรองรับการบริการให้กับประชาชนอีกกว่า 2 ล้านคน

ที่มา: http://www.gz.chinanews.com.cn/jjgz/2023-02-02/doc-ihckifuk9555821.shtml

กุ้ยโจว ป่าไม้ สุขภาพ พักฟื้น

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]