สำนักงานสถิติมณฑลกุ้ยโจวได้เปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของมณฑลกุ้ยโจวประจำปี 2565 ซึ่งมีมูลค่า GDP 2,016,458 ล้านหยวน ทะลุหลัก 2 ล้านล้านหยวนเป็นครั้งแรก อัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.2 แบ่งเป็นภาคการเกษตร 286,118 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ภาคอุตสาหกรรม 711,303 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 และภาคบริการ 1,019,037 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0

ในด้านตลาดภายในประเทศกำลังทยอยฟื้นตัว โดยการค้าปลีก มีมูลค่า 850,714 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 4.5 แต่การค้าปลีกของสินค้าประเภทน้ำมันพืช เนื้อสัตว์และไข่ รถยนต์พลังงานใหม่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะต่างขยายตัวเป็นบวก ในส่วนของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแม้จะมีมูลค่าลดลงร้อยละ 5.1 แต่การลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานยังคงเติบโตร้อยละ 2.0 โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมรับและส่งข้อมูล คมนาคม การขนส่งและไปรษณีย์ การผลิต และเทคโนโลยีขั้นสูงต่างเติบโตด้วยดี

สำหรับด้านการค้าระหว่างประเทศ ขยายตัวจากปี 2564 ร้อยละ 22.5 โดยมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก 80,124 ล้านหยวน แบ่งเป็นมูลค่าการนำเข้า 27,764 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.3 และมูลค่าการส่งออก 52,360 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 คู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย สหรัฐฯ ไต้หวัน ออสเตรเลีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ไทย อินเดีย และญี่ปุ่น ตามลำดับ สำหรับสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ Nickel matte วงจรรวม กำมะถัน แร่แมงกานีส และแร่เหล็ก ส่วนสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สุราขาว ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP) วงจรรวม Nickel-cobalt-manganese hydroxide และกรดฟอสฟอริกเกรดอาหาร

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรอยู่ที่ 25,508 หยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 6.3 แบ่งเป็นรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในเขตเมือง 41,086 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 และรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในเขตชนบท 13,707 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6

ด้านดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สูงขึ้นร้อยละ 1.6 โดยราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นสูงสุด 3 ประเภทแรก ได้แก่ สินค้าประเภทคมนาคมและการสื่อสาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 สินค้าประเภทการศึกษา วัฒนธรรมและบันเทิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 และสินค้าประเภทอาหาร เหล้าและบุหรี่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0

ที่มา: http://news.gog.cn/system/2023/02/02/018310745.shtml

กุ้ยโจว จีดีพี เศรษฐกิจ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/