เมื่อไม่นานมานี้ หน่วยงาน China Center for Information Industry Development (CCID) ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน (MIIT) ได้ประกาศรายงานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการกักเก็บพลังงานรูปแบบใหม่ ซึ่งผลปรากฏว่า นครฉางซาติดอันดับหนึ่งในประเภท “เมืองแห่งอุตสาหกรรมการกักเก็บพลังงานรูปแบบใหม่ 10 อันดับแรกของจีน” และเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงหนิงเซียงในนครฉางซาติดอันดับสามในประเภท “นิคมอุตสาหกรรมการกักเก็บพลังงานรูปแบบใหม่ 10 อันดับแรกของจีน”

ทั้งนี้ การกักเก็บพลังงานรูปแบบใหม่ หมายถึง เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานรูปแบบใหม่ที่นอกเหนือจากการปั๊มหรือสูบน้ำ เช่น แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แบตเตอรี่รีดอกซ์โฟลว์ (Redox flow batteries) ล้อช่วยแรงหรือล้อตุนกำลัง (Flywheel energy storage) การกักเก็บพลังงานด้วยระบบอัดอากาศลงไปในพื้นดิน (Compressed air energy storage) และระบบกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนหรือแอมโมเนีย (Hydrogen-based energy storage systems/ Ammonia-based energy storage system)

สำหรับการคัดเลือกนิคมอุตสาหกรรมและเมืองแห่งอุตสาหกรรมการกักเก็บพลังงานรูปแบบใหม่ 10 อันดับแรกของจีนในครั้งนี้ได้พิจารณาจากตัวชี้วัดหลายประการ เช่น องค์ประกอบด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความสามารถด้านนวัตกรรม ความสามารถในการขยายการเติบโตและการแข่งขัน รวมถึงขนาดและจำนวนบริษัทของอุตสาหกรรมการกักเก็บพลังงานรูปแบบใหม่ในพื้นที่

ปัจจุบัน นครฉางซามีบริษัทชั้นนำด้านวัสดุการกักเก็บพลังงานมากกว่า 100 บริษัท กลายเป็นแหล่งวัสดุกักเก็บพลังงานที่สำคัญของจีน เช่น วัสดุตั้งต้นหรือโลหะตั้งต้น วัสดุแคโทด (Cathode material) วัสดุแอโนด (Anode materials) ไดอะแฟรม (Diaphragm) อิเล็กโทรไลต์ (Electrolytes) เซลล์แบตเตอรี่ และชุดแบตเตอรี่ (Battery pack) รวมไปถึงการรีไซเคิลแบตเตอรี่

อนึ่ง เขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงหนิงเซียงตั้งอยู่อำเภอหนิงเซียง นครฉางซา ก่อตั้งเมื่อปี 2549 มีความโดดเด่นด้านการผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะและวัสดุกักเก็บพลังงาน โดยได้รับเลือกเป็นเขตสาธิตอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ระดับประเทศ เขตอุตสาหกรรมวัสดุประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ และนิคมอุตสาหกรรมสาธิตคาร์บอนต่ำล็อตแรกของมณฑลหูหนาน เป็นต้น และล่าสุด ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ยกระดับเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงหนิงเซียงจากระดับมณฑลขึ้นเป็นระดับประเทศเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2565

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1754155537558715953&wfr=spider&for=pc

ฉางซา กักเก็บพลังงาน อุตสาหกรรม

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/