• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • 10 เดือนแรกปี 65 การท่องเที่ยวยูนนานฟื้นตัวดีกว่าภาพรวมของจีน ใกล้เคียงระดับก่อนเกิดโควิด-19

10 เดือนแรกปี 65 การท่องเที่ยวยูนนานฟื้นตัวดีกว่าภาพรวมของจีน ใกล้เคียงระดับก่อนเกิดโควิด-19

ในปี 2562 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 มณฑลยูนนานมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 807 ล้านคน และเป็นปีแรกที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวทะลุหลักล้านล้านหยวน โดยมีรายได้กว่า 1,103,520 ล้านหยวน มากเป็นอันดับ 6 ของจีน

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้างตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของมณฑลยูนนานหดตัวอย่างรุนแรง โดยในปี 2563 มณฑลยูนนานมีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเหลือเพียงร้อยละ 65.6 และร้อยละ 58.7 ของปี 2562 เท่านั้น ขณะที่ในปี 2564 แม้จะฟื้นตัวดีขึ้น แต่ก็ยังมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 80.4 และร้อยละ 67.8 ของปี 2562

สำหรับในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 มณฑลยูนนานมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 682 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 761,500 ล้านหยวน ฟื้นตัวเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.3 และร้อยละ 82.1 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าภาพรวมอัตราการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจีน โดยเฉพาะช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 ที่หลายเมืองของจีนมีอุณหภูมิสูงเกือบ 40 องศาเซลเซียส ขณะที่ นครคุนหมิงซึ่งมีสมญานามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” มีอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส กอปรกับมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพทำให้มณฑลยูนนานไม่มีการระบาดรุนแรงและปลอดพื้นที่ความเสี่ยงสูง จนเกิดเป็นกระแสในโลกออนไลน์จีนว่า “ประชากรจีนครึ่งประเทศมาอยู่ที่มณฑลยูนนาน”

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของมณฑลยูนนานจะมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวกับรายได้จากการท่องเที่ยว พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวฟื้นตัวในสัดส่วนต่ำกว่าจำนวนนักท่องเที่ยว โดยตลอดตั้งแต่ปี 2563 จนถึงในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 สะท้อนถึงพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณการใช้จ่ายลดลง

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/4pbqPIMss6TClVNCc0ZI4Q
https://m.315958.com/lyzixun/21549.html

The post 10 เดือนแรกปี 65 การท่องเที่ยวยูนนานฟื้นตัวดีกว่าภาพรวมของจีน ใกล้เคียงระดับก่อนเกิดโควิด-19 appeared first on thaibizchina.

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]