มณฑลกุ้ยโจวถือเป็นแหล่งผลิตพริกที่สำคัญของจีน และพริกยังเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตร 12 ชนิดที่มณฑลให้การส่งเสริม ที่ผ่านมา กุ้ยโจวพัฒนาอุตสาหกรรมพริกอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณ และการสร้างแบรนด์ จนสามารถพัฒนา “พริกเม็ดเล็ก” ให้กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างความร่ำรวยให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกพริกกว่า 1.48 ล้านคน

ในด้านคุณภาพ มณฑลกุ้ยโจวมีประวัติศาสตร์การเพาะปลูกพริกมานานกว่า 400 ปี พริกของมณฑลกุ้ยโจวมีรูปร่างอวบ เนื้อเยอะ เผ็ดกลมกล่อม รสชาติเข้มข้น และได้รับความนิยมในตลาด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กุ้ยโจวได้ส่งเสริมการพัฒนาเมล็ดพันธุ์พริกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาและยกระดับเมล็ดพันธุ์พริกในท้องถิ่น รวมถึงดึงดูดและปรับปรุงพันธุ์พริกที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากกว่า 180 สายพันธุ์

ในด้านปริมาณ กุ้ยโจวมีพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตพริกติดอันดับหนึ่งของจีน โดยมีพื้นที่เพาะปลูกพริกกว่า 5 ล้านหมู่ หรือมากกว่า 2 ล้านไร่ มีสัดส่วนคิดเป็นหนึ่งใน 10 ของพื้นที่เพาะปลูกพริกทั้งหมดของโลก และมีสัดส่วนหนึ่งใน 6 ของพื้นที่เพาะปลูกพริกทั้งหมดของจีน นอกจากนี้ มณฑลกุ้ยโจวยังมีอำเภอที่มีพื้นที่เพาะปลูกพริกมากกว่าแสนหมู่ (ประมาณ 41,667 ไร่) ถึง 20 อำเภอ โดยเฉพาะที่เมืองจุนอี้ซึ่งได้ฉายาว่า “เมืองแห่งพริกของจีน” มีสัดส่วนการเพาะปลูกพริกถึงร้อยละ 40 ของพื้นที่ปลูกพริกทั้งหมดของมณฑลกุ้ยโจว  ทั้งนี้ ในปี 2564 กุ้ยโจวมีผลผลิตพริก 7.87 ล้านตัน รวมมูลค่า 27,100 ล้านหยวน สร้างรายได้ให้เกษตรกรโดยเฉลี่ยคนละ 4,700 หยวนต่อปี นอกจากนี้ คนกุ้ยโจวบริโภคพริกคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 75 ของประชากรทั้งหมดของมณฑล และบริโภคพริกโดยเฉลี่ยคนละ 29.7 กิโลกรัมต่อปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศของจีนที่ร้อยละ 38.6 โดยเฉพาะการบริโภคพริกแห้งของมณฑลกุ้ยโจวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของทั้งประเทศ กลายเป็นมณฑลที่ติดอันดับ “ชอบกินเผ็ด” แถวหน้าของจีน

ด้านการสร้างแบรนด์และดึงดูดการลงทุน กุ้ยโจวถือเป็นแหล่งของบริษัทแปรรูปพริกที่สำคัญของจีน โดยมีบริษัทแปรรูปพริกขนาดใหญ่กว่า 300 ราย รวมมูลค่าการแปรรูป 15,000 ล้านหยวน บริษัทแปรรูปพริกชั้นนำ เช่น เหล่ากานมา กุ้ยซานหง และหนานซานผอ โดยเฉพาะพริกน้ำมันมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 70 ของทั้งประเทศ และจำหน่ายไปไกลกว่า 108 ประเทศทั่วโลก ขณะเดียวกัน เมืองจุนอี้ มณฑลกุ้ยโจว ยังได้จัดงานมหกรรมพริกนานาชาติเมืองจุนอี้ มณฑลกุ้ยโจว (Guizhou Zunyi International Chili Expo) เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2559 จนกลายเป็นเวทีสำคัญสำหรับการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมพริกของจีน

ที่มา: http://gz.news.cn/2022-10/20/c_1129072377.htm

พริก กุ้ยโจว แบรนด์ เกษตรกร อุตสาหกรรม

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/