เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2565 สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่า ในไตรมาสที่ 1/2565 GDP ของจีนเติบโตร้อยละ 4.8 จากช่วงเดียวกันของปี 2564 แต่ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายอัตราการเติบโตของ GDP ปี 2565 ที่จีนกำหนดไว้ที่ประมาณร้อยละ 5.5 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในจีนโดยเฉพาะภาคบริการ ซึ่งในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. 2565 ดัชนีผลผลิตภาคบริการ (Service Production Index: SPI) ของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 แต่ในเดือน มี.ค. 2565 ดัชนีดังกล่าวลดลงร้อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกันของปี 2564 นอกจากนี้ ในเดือน มี.ค. 2565 อัตราการว่างงานในเขตเมืองที่ได้รับการสำรวจของจีนอยู่ที่ร้อยละ 5.8 ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2563

แหล่งที่มา :

https://www.chinadaily.com.cn/a/202204/18/WS625cc681a310fd2b29e57890.html

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/