• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2564 จำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศของจีน ลดลงร้อยละ 41.5 จากช่วงเดียวกันของปี 2562

ช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2564 จำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศของจีน ลดลงร้อยละ 41.5 จากช่วงเดียวกันของปี 2562

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564 กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนเผยว่า ช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2564 จำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศของจีนอยู่ที่ 2,689 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยังลดลงร้อยละ 41.5 จากช่วงเดียวกันของปี 2562 ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 2.37 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยังลดลงร้อยละ 45.6 จากช่วงเดียวกันของปี 2562 ทั้งนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศของจีนในช่วงไตรมาสที่ 1-2/2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 247.1 และร้อยละ 33 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ ส่วนไตรมาสที่ 3/2564 ลดลงร้อยละ 18.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการกลับมาระบาดใหม่ของโรค COVID-19 และการประสบอุทกภัยของหลายมณฑลในจีน นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจากเขตเมืองและเขตชนบทของจีนมีการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวเฉลี่ย 990 หยวน และ 597 หยวนต่อครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 และร้อยละ 18.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

แหล่งที่มา:http://www.chinanews.com/cj/2021/11-03/9600896.shtml

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]