• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • หูหนานเปิดผลดำเนินงานเขตการค้าเสรีนำร่องของมณฑลหลังครบรอบหนึ่งปี – thaibizchina

หูหนานเปิดผลดำเนินงานเขตการค้าเสรีนำร่องของมณฑลหลังครบรอบหนึ่งปี – thaibizchina

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานสารนิเทศรัฐบาลมณฑลหูหนานเปิดเผยผลการดำเนินงานของเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (มณฑลหูนาน) ภายหลังการจัดตั้งครบรอบหนึ่งปี โดยในภาพรวม เขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลหูหนานมีวิสาหกิจจดทะเบียนใหม่รวม 5,934 ราย มูลค่าการลงทุน 274,380 ล้านหยวน สามารถดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศรวม 704 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่านำเข้า-ส่งออกรวม 146,000 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่านำเข้า-ส่งออกรวมของมณฑลหูหนาน

ขณะเดียวกัน พื้นที่ย่อยทั้ง 3 แห่งของเขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลหูหนาน ได้แก่ นครฉางซา เมืองเยว่หยาง และเมืองเชินโจว ก็มีพัฒนาการสำคัญในรอบหนึ่งปี รวมถึงแผนดำเนินงานในอนาคต ดังนี้

  1. พื้นที่ย่อยฉางซา มีวิสาหกิจจดทะเบียนใหม่ 3,747 ราย รวมมูลค่าการลงทุน 175,130 ล้านหยวน โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 พื้นที่ย่อยนครฉางซามีมูลค่านำเข้า-ส่งออก 71,282 ล้านหยวน ท่าอากาศยานนานาชาติหวงฮัวนครฉางซา ขนส่งสินค้าและพัสดุระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.8 และการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟจากนครฉางซาไปยุโรปมีการเดินรถ 625 เที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.5 สำหรับในอนาคต พื้นที่ย่อยนครฉางซาได้รับการกำหนดให้พัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ขั้นสูงระดับโลก
  2. พื้นที่ย่อยเยว่หยาง มีมูลค่านำเข้า-ส่งออก 57,950 ล้านหยวน และมีมูลค่านำเข้า-ส่งออกของเขตปลอดอากร (Bonded Area) สูงที่สุดในมณฑล ในอนาคต พื้นที่ย่อยเยว่หยางได้รับการกำหนดให้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์บนแม่น้ำแยงซีตอนกลาง รวมถึงเขตสาธิตเศรษฐกิจท่าเรือของจีนตอนใน
  3. พื้นที่ย่อยเชินโจว สามารถดึงดูดการลงทุน 87 โครงการ รวมมูลค่า 23,568 ล้านหยวน โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area: GBA) เนื่องเพราะเมืองเชินโจวมีพื้นที่ติดต่อกับมณฑลกวางตุ้ง ในอนาคตจึงมุ่งส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านคมนาคมกับเขตเศรษฐกิจ GBA รวมถึงความร่วมมือด้านอื่น ๆ เช่น วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สินค้าผลไม้และพืชผัก ปัจจัยการผลิต และปัจจัยเสริมด้านอุตสาหกรรม

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/X5xVjYWEm4QG4DVw5L6ZaA

หูหนาน เขตการค้าเสรีนำร่อง

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]