ส่องแผนพัฒนา eHealth ในมณฑลกุ้ยโจว – thaibizchina

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการอนามัยและสุขภาพมณฑลกุ้ยโจวได้ประกาศ “แผนดำเนินการสามปีเพื่อยกระดับโรงพยาบาลอัจฉริยะในมณฑลกุ้ยโจว (ปี 2564-2566)” โดยมีจุดมุ่งหมายว่า ภายในสิ้นปี 2566 โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งในมณฑลกุ้ยโจว ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลแม่และเด็ก จะใช้ระบบ Electronic Health Code หรือที่เรียกว่า “เฉียนคังหม่า” (黔康码) สำหรับบริการประชาชนในการเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลผลการตรวจรักษาโรค ตลอดจนผลักดันการสร้างโรงพยาบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Hospital) 30 แห่ง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรึกษาแพทย์ออนไลน์และสามารถสั่งซื้อยาผ่านระบบออนไลน์โดยรอรับยาที่บ้าน

สำหรับ “เฉียนคังหม่า” นั้น เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ระบบข้อมูลสุขภาพของประชาชนที่เชื่อมกับมือถือ ซึ่งเมื่อคนไข้ต้องการพบแพทย์ เพียงแค่โหลดแอปพลิเคชันหรือมินิโปรแกรมด้วยการระบุตัวตนที่แท้จริงเข้าไปในระบบเพื่อใช้แทนบัตรผู้ป่วย ก็สามารถนัดหมายการรักษาล่วงหน้าได้ ทำให้คนไข้ได้รับความสะดวกและไม่เสียเวลาเข้าแถวยาวเพื่อรอการรักษา โดยระบบได้เชื่อมโยงรายละเอียดข้อมูลของวงจรการรักษาพยาบาลทั้งหมด เช่น การลงทะเบียนทำเวชระเบียน การเข้ารับการรักษา การรับยา และผลตรวจโรค นอกจากนี้ แพทย์ผู้รักษายังสามารถเข้าถึงบันทึกสุขภาพออนไลน์ของผู้ป่วยซึ่งจะทำให้การวินิจฉัยโรคสะดวกยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ แผนดังกล่าวยังได้กำหนดภารกิจสำคัญในการยกระดับโรงพยาบาลอัจฉริยะเพื่อตอบสนองในฐานะที่มณฑลกุ้ยโจวเป็นศูนย์บิ๊กดาต้าด้านสุขภาพและการแพทย์แห่งชาติ (National Health and Medical Big Data Center) ได้แก่ การเร่งสร้างโรงพยาบาลอัจฉริยะที่ประกอบด้วยการรักษาอัจฉริยะ การบริการอัจฉริยะ และการจัดการอัจฉริยะ รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มการประยุกต์ใช้ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในทุกระดับของมณฑล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและยกระดับบริการทางการแพทย์ของมณฑลให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับความเป็นอัจฉริยะ เช่น เครือข่าย 5G บิ๊กดาต้า ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  (Internet of Things: IoT) และบล็อกเชน ขณะเดียวกัน แผนการยกระดับโรงพยาบาลอัจฉริยะยังถือเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายการประยุกต์ใช้ “อินเทอร์เน็ต+การแพทย์และสุขภาพ” ในระดับประเทศของจีนอีกด้วย

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1710295043087964473&wfr=spider&for=pc
https://new.qq.com/rain/a/20210526A0DBED00

 

กุ้ยโจว โรงพยาบาล อัจฉริยะ สุขภาพ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]