วิสาหกิจมณฑลยูนนานจำนวน 40 รายที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดเผยรายงานงบการเงินช่วงครึ่งแรกของปี 2564 พบว่า ผลประกอบการของวิสาหกิจจำนวน 35 รายมีกำไร โดยกลุ่มวิสาหกิจในสาขาอุตสาหกรรมหนักมีการเติบโตอย่างเด่นชัด อาทิ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (non-ferrous metal) โลหะมีสกุล (noble metals) โลหวิทยา (metallurgy) และอุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น ต่างจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่กลุ่มวิสาหกิจในสาขาเภสัชกรรมมีรายได้สูงที่สุด แต่กลับหดตัวลงอย่างมากในปี 2564 ยกตัวอย่างเช่น “หยุนหนานไป๋เหย้า” (Yunnan Baiyao/云南白药) ที่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มีกำไรลดลงร้อยละ 26.57

วิสาหกิจที่มีผลประกอบการทะลุหลักหมื่นล้านหยวนมีจำนวน 6 ราย ได้แก่ (1) Yunnan Copper (云南铜业) มีรายได้ 59,324 ล้านหยวน (2) Yuntianhua (云天化) ประกอบกิจการเกี่ยวกับฟอสฟอรัส มีรายได้ 30,930 ล้านหยวน (3) Yunnan Tin (云南锡业股份) มีรายได้ 29,458 ล้านหยวน (4) Yunnan Aluminium (云铝股份) มีรายได้ 21,830 ล้านหยวน (5) Sina-Platinum Metals (云南贵研铂业) มีรายได้ 17,687 ล้านหยวน และ (6) Yunnan Chihong Zn & Ge (云南驰宏锌锗) มีรายได้ 10,506 ล้านหยวน

หากพิจารณาในแง่ของผลกำไรจะพบว่า กลุ่มบริษัท Huaneng Hydropower (华能水电) ผู้ก่อสร้างและบริหารจัดการสถานีไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบนแม่น้ำล้านช้าง (แม่น้ำโขงในมณฑลยูนนาน)  มีกำไรมากที่สุดด้วยมูลค่า 2,694 ล้านหยวน ขณะที่อันดับที่ 2 และ 3 เป็นของ Yunnan Aluminium (云铝股份) มีกำไร 1,998 ล้านหยวน และ Yuntianhua (云天化) มีกำไร 1,572 ล้านหยวน

ข้อมูลข้างต้นสะท้อนว่า ปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นการระบาดของโรคโควิด-19 จนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม แต่กลุ่มวิสาหกิจในสาขาเภสัชกรรมกลับได้รับผลดี เนื่องจากยารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นที่ต้องการของตลาด แต่ในปัจจุบันที่จีนสามารถควบคุมการระบาดภายในประเทศได้แล้ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการและประชาชนมีความมั่นใจในสถานการณ์ กอปรกับการที่ภาครัฐออกนโยบายส่งเสริมให้ภาคการผลิตกลับมาฟื้นฟูกิจการเพื่อกระตุ้นการจ้างงาน รวมทั้งการเร่งขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน ก็กลับทำให้กลุ่มวิสาหกิจในสาขาอุตสาหกรรมหนักได้รับผลดีและฟื้นตัวอย่างเด่นชัด รวมถึงวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าอย่าง Huaneng Hydropower เห็นได้จากการที่ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 ซึ่งมณฑลยูนนานผลิตไฟฟ้าได้ 189,600 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 ในจำนวนนี้ เป็นไฟฟ้าพลังน้ำมากที่สุดถึง 141,150 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 ขณะที่ ภายในมณฑลยูนนานมีปริมาณการอุปโภคไฟฟ้า 123,100 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/rSzagBDBQ8r0sSyU7Ozy7g

ยูนนาน ธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/