เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2564 เขตขุดเจาะน้ำมัน Sinopec Shengli Oilfield ในเครือบริษัท Sinopec บริษัทกลั่นน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของจีน เปิดเผยว่า ได้ก่อสร้างโรงกักเก็บก๊าซธรรมชาติแห่งแรกในมณฑลซานตง มีชื่อว่า “Yong 21” ซึ่งเริ่มดำเนินการกักเก็บก๊าซแล้ว ตั้งอยู่ในตำบลหย่งอาน เขตเคิ่นลี่ เมืองตงหยิง โรงเก็บก๊าซธรรมชาตินี้สร้างขึ้นด้วยเงินทุนเกือบ 600 ล้านหยวน มีพื้นที่ขนาด 500 ล้านลูกบาศก์เมตร และพื้นที่ที่เปิดใช้งานแล้ว 238 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยสามารถจ่ายก๊าซสูงสุดต่อวันอยู่ที่ 1.98 ล้านลูกบาศก์เมตร จากการคำนวณการใช้ก๊าซเฉลี่ยต่อเดือน 12 ลูกบาศก์เมตรต่อครัวเรือน การจัดเก็บก๊าซสามารถตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซของประชากรได้เกือบ 5 ล้านครัวเรือนต่อวัน”

โรงเก็บก๊าซ Yong 21 ได้รับการฟื้นฟูและสร้างขึ้นจากพื้นที่เก็บก๊าซทิ้งร้าง ซึ่งปัจจุบันประเทศจีนส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ขุดเจาะน้ำมันและผลิตก๊าซที่เก็บเกี่ยวหมดแล้ว หรือพื้นที่รกร้าง มาสร้างเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซ โครงสร้างของถังเก็บก๊าซของ Yong 21 มีลักษณะเหมือนกับอ่างคว่ำ ส่งผลให้ไม่สูญเสียเวลาบรรจุหรือกักเก็บก๊าซ ตำแหน่งในการสร้างโรงเก็บก๊าซมีความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อโรงกักเก็บก๊าซที่ต้องมีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ มีความชำนาญทางด้านเทคนิค สมเหตุสมผลและสอดคล้องทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งกระบวนการบรรจุก๊าซ กักเก็บก๊าซ สูบหรือแจกจ่ายก๊าซ และพื้นที่ต้องตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองหรือชุมชน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ และผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ

โรงเก็บก๊าซ Yong 21 นี้ มีระบบการวางแผนการทำงานเป็นระยะ โดยในช่วงฤดูร้อน เป็นช่วงที่ตลาดมีความต้องการใช้ก๊าซในปริมาณน้อย จึงเป็นช่วงของการกักเก็บก๊าซ และในช่วงฤดูหนาว เป็นช่วงที่ตลาดมีความต้องการใช้ก๊าซในปริมาณมาก ซึ่งหากไม่เพียงพอ ก็จะนำส่วนที่กักเก็บไว้มาใช้ ซึ่งเป็นช่วงของการสูบและแจกจ่ายก๊าซ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัท Sinopec ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างโรงเก็บก๊าซอย่างต่อเนื่อง พัฒนาและยกระดับความสามารถในการจัดเก็บก๊าซ โดยในช่วงฤดูหนาวของปีที่ผ่านมา มีการใช้ก๊าซเพื่อทำความร้อน “Heater” มีการจ่ายก๊าซ 1,420 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีรายงานว่า Sinopec จะยังคงเพิ่มพื้นที่การก่อสร้างโรงเก็บก๊าซในเขตของ Sinopec ทั้งเขต (1) Zhongyuan ที่ดูแลพื้นที่ในมณฑลเหอหนานและภาคกลางของประเทศ (2) Shengli ที่ดูแลพื้นที่แนวฝั่งตะวันออกและตะวันตกของประเทศ (3) Northwest ที่ดูแลพื้นที่เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์และบริเวณใกล้เคียง (4) Northeast ดูแลพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มาและภาพประกอบ:
1. https://sd.dzwww.com/sdnews/202108/t20210825_8981214.htm และ https://sd.dzwww.com/sdnews/202108/t20210826_8984380.htm (เว็บไซต์ทางการ 大众网 วันที่ 25 และ 26 ส.ค. 2564)
2. http://sd.sdnews.com.cn/yw/202108/t20210827_2953322.htm (เว็บไซต์ทางการของมณฑลซานตง 鲁网 วันที่ 27 ส.ค. 2564)

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/