ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มณฑลเจียงซีมีมูลค่า GDP 1.4 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 รายได้เฉลี่ยที่นำไปใช้ได้จริงของประชาชนเจียงซี 14,195 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 มูลค่าการผลิตในภาคการเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์และประมงรวม 1.35 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในมณฑลเจียงซี

เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 5.5 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 ขณะที่มูลค่าการค้ากับต่างประเทศของมณฑลเจียงซีเท่ากับ 2.3 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 1.7 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และมูลค่าการนำเข้า 5.9 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 การค้ากับต่างประเทศของมณฑลเจียงซีมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากจำนวนผู้ประกอบการด้านการส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ 1,700 ราย ซึ่งมูลค่าการส่งออกของผู้ประกอบการใหม่ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าการส่งออกทั้งมณฑลเจียงซี รวมทั้งการเติบโตของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนซึ่งมีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น 4 เท่าและส่งออกเพิ่มขึ้น 1.3 เท่า

แหล่งอ้างอิง http://jx.people.com.cn/n2/2021/0719/c190260-34827178.html

http://tjj.jiangxi.gov.cn/art/2021/8/2/art_38592_3500854.html

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/