ไฮไลท์

  • เมืองเป๋ยไห่ ซึ่งตั้งอยู่ในอ่าวเป่ยปู้ (อ่าวตังเกี๋ย) เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง กำลังก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในฐานะ “เมืองอุตสาหกรรมดาวรุ่ง” ของประเทศ และเป็นแหล่งรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังเป็นที่น่าจับตามองของนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ
  • ปัจจุบัน เมืองเป๋ยไห่มีพื้นที่ฟังก์ชันที่พร้อมรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเขตสินค้าทัณฑ์บนแบบครบวงจรเป๋ยไห่ (ได้รับการยกระดับจากเขตแปรรูปเพื่อการส่งออกเป๋ยไห่) เขตนิคมอุตสาหกรรมเลียบชายฝั่งทะเลท่าเรือเที่ยซานเป๋ยไห่ (Beihai Tieshan Port/北海铁山港) และนิคมอุตสหากรรมแยกย่อยตามประเภทผลิตภัณฑ์สินค้าอีกหลายแห่ง
  • “สมาร์ททีวี กระจกไฮเอนด์และเซลล์แสงอาทิตย์ กระดาษและเยื่อกระดาษระดับไฮเอนด์” เป็นสินค้าอุตสาหกรรม 3 ประเภทที่ทางการเมืองเป๋ยไห่กำลังมุ่งส่งเสริมการลงทุนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อปูทางให้เมืองเป๋ยไห่เป็น “ฐานการผลิตสินค้าชั้นนำระดับโลก” ภายใน 5 ปีข้างหน้า
  • นอกจากจะเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมสมัยใหม่แล้ว เมืองเป๋ยไห่ยังเป็นฐานอุตสาหกรรมการประมงและสัตว์น้ำทะเลด้วย โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ได้เข้ามาจัดตั้งกิจการในชื่อบริษัท P. Aquaculture (Beihai) จำกัดที่เมืองเป๋ยไห่ ตั้งแต่ปี 2545 ธุรกิจหลักมุ่งเน้นผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ อาทิ อาหารปลา อาหารกุ้ง ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกส์ อาหารเสริมแร่ธาตุ ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ และพันธุ์ลูกกุ้ง โดยมีลูกค้าทั่วประเทศจีน

 

เมืองเป๋ยไห่ (Beihai City/北海市) ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศริมทะเลที่มีชื่อเสียงของจีนแล้ว ยังเป็น 1 ใน 14 เมืองเลียบชายฝั่งทะเลของจีน ที่กำลังก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในฐานะ “เมืองอุตสาหกรรมดาวรุ่ง” ของประเทศด้วย ทำให้เมืองแห่งนี้กำลังเป็นที่น่าจับตามองของนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ

ช่วง 5 ปีมานี้ (ปี 2559-2563) เมืองเป๋ยไห่เป็นเมืองเลียบชายฝั่งทะเลที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วที่สุดของจีน และเป็นเมืองที่มีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมมากที่สุดเมืองหนึ่งของกว่างซี โดยเฉพาะปี 2563 การลงทุนในอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 60.3% และช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 76.5% การลงทุนในเมกะโปรเจกต์ (13 โครงการที่มีมูลค่าลงทุนเกินหมื่นล้านหยวน) บางโครงการเริ่มการก่อสร้างแล้ว และบางโครงการเริ่มเดินสายการผลิตแล้ว

เมื่อไม่นานมานี้ ทางการเมืองเป๋ยไห่ได้ประกาศแผนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และตั้งเป้าหมายในอีก 5 ปีข้างหน้าว่า เมืองเป๋ยไห่จะเป็นเมืองที่มีระดับการพัฒนารวดเร็วที่สุดและระดับการพัฒนามีคุณภาพสูงที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศจีน เป็นฐานสาธิตอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความทันสมัยของอ่าวเป่ยปู้ เป็นฐานอุตสาหกรรมสมัยใหม่เลียบชายฝั่งทะเลของกว่างซี และเป็นฐานอุตสาหกรรมเลียบชายฝั่งทะเลที่มีความสำคัญของประเทศจีน

ปัจจุบัน เมืองเป๋ยไห่มีอุตสาหกรรมเด่นที่เป็นรากฐานสำคัญด้วยกัน 6 สาขา คือ เคมีสีเขียว (Green chemical) อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กระจกไฮเอนด์และเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุสมัยใหม่และอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (High-end equipment) การผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษระดับไฮเอนด์ และพลังงาน

ทางการเมืองเป๋ยไห่ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาบนพื้นฐานอุตสาหกรรมที่กล่าวมาข้างต้น โดยมุ่งเป้าไปที่การสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ให้กับอุตสาหกรรม (การพัฒนา “ห่วงโซ่การผลิตแบบครบวงจร”) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เมืองเป๋ยไห่ก้าวขึ้นเป็น “ฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” ในสินค้า 3 ประเภท  คือ

(1) สมาร์ททีวี ที่มีเป้าหมายกำลังการผลิตปีละ 30 ล้านเครื่อง มีบริษัท HKC (惠科集团) ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ IT ชั้นนำระดับโลกจากเมืองเซินเจิ้นเป็นนักลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัทดังกล่าวเพิ่งเปิดใช้นิคมอุตสาหกรรม HKC แห่งใหม่บางส่วนแล้วสำหรับการผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะ (Mobile smart devices) และสมาร์ททีวีแบบครบวงจร ซึ่งการเข้าไปของบริษัท HKC ที่เมืองเป๋ยไห่ยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยดึงดูดให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตั้งโรงงานเพื่อซัพพลายสินค้าให้ HKC ด้วย
(2) กระจกไฮเอนด์และเซลล์แสงอาทิตย์ ที่มีเป้าหมายเปิดสายการผลิตแบบครบวงจร 45 สาย ปัจจุบัน มีบริษัท Xinyi solar (信义公司) และบริษัท Xinfuxing Glass (新福兴公司) เป็นนักลงทุนรายใหญ่ โดยเมืองเป๋ยไห่กำลังเปิดรับนักลงทุนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การแปรรูปหินควอตซ์และใช้ประโยชน์หมุนเวียนจากเศษของแข็งหินควอตซ์ (หรือ ทรายแก้ว ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมแก้วและกระจก และการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) กระจกพิมพ์ซิลค์สกรีน กระจกรถยนต์ กระจกที่มีคุณสมบัติพิเศษ รวมถึง Innovative Glass ประเภทต่างๆ เช่น กระจกประหยัดพลังงาน กระจกที่ใช้งานก่อสร้างและตกแต่ง
(3) กระดาษและเยื่อกระดาษระดับไฮเอนด์ ที่มีเป้าหมายกำลังการผลิตแบบครบวงจร 14 ล้านตัน โดยเฉพาะการผลิตเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษและบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบัน มีบริษัทผู้ผลิตกระดาษชั้นนำจากในประเทศและต่างประเทศเข้าตั้งโรงงานแล้วหลายราย อาทิ Storage Enso จากฟินแลนด์ Sun Paper Group (太阳纸业) จากมณฑลซานตง และ Nine Dragon Paper (玖龙纸业) จากมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเมืองเป๋ยไห่มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานการผลิตกระดาษที่สำคัญของประเทศจีนในอนาคต

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ด้วยความโดดเด่นของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเมืองเป๋ยไห่ จึงทำให้เมืองได้รับการขนานนามเป็น Silicon Valley แห่งอ่าวเป่ยปู้กว่างซี ปัจจุบัน เมืองเป๋ยไห่มีพื้นที่ฟังก์ชันที่พร้อมรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ไม่ว่าจะเป็นเขตสินค้าทัณฑ์บนแบบครบวงจรเป๋ยไห่ (ได้รับการยกระดับจากเขตแปรรูปเพื่อการส่งออกเป๋ยไห่) และเขตนิคมอุตสาหกรรมเลียบชายฝั่งทะเลท่าเรือเที่ยซานเป๋ยไห่ (Beihai Tieshan Port/北海铁山港) และนิคมอุตสหากรรมแยกย่อยตามประเภทผลิตภัณฑ์สินค้าอีกหลายแห่ง

ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมสมัยใหม่แล้ว ยังเป็นฐานอุตสาหกรรมการประมงและสัตว์น้ำทะเลด้วย โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ได้เข้ามาจัดตั้งกิจการในชื่อบริษัท C.P. Aquaculture (Beihai) จำกัด โดยเริ่มลงทุนในเมืองเป๋ยไห่ ตั้งแต่ปี 2545 ธุรกิจหลักเป็นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ อาทิ อาหารปลา อาหารกุ้ง ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกส์ อาหารเสริมแร่ธาตุ ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ และพันธุ์ลูกกุ้ง นอกจากในมณฑลแล้ว ตลาดลูกค้าหลักอยู่ที่มณฑลกวางตุ้ง มณฑลไห่หนาน มณฑลฝูเกี้ยน มณฑลหูเป่ย (นครอู่ฮั่น) มณฑลเจ้อเจียง และมณฑลซานตงด้วย

 

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์
www.gx.chinanews.com (中国新闻网 广西) วันที่ 30 สิงหาคม 2564
เว็บไซต์ www.gx.xinhuanet.com (
广西新华网) วันที่ 29 สิงหาคม 2564
เว็บไซต์
http://bbwb.gxzf.gov.cn (广西北部湾经济区规划建设管理办公室) วันที่ 25 สิงหาคม 2564
ภาพประกอบ maphill.com

The post รู้จัก ฐานผลิต 3 สินค้าอุตสาหกรรมระดับโลกของเมืองเป๋ยไห่ ประเทศจีน appeared first on thaibizchina.

ที่มา : https://thaibizchina.com/