โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 รัฐบาลเจียงซีออกมาตรการ “การปฏิวัติสีเขียว” รวม 23 ประการ เพื่อส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ไปรษณีย์สีเขียวควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดอารยธรรมนิเวศวิทยาของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ (1) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์สีเขียว (2) ส่งเสริมการเลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้และถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (3) ตั้งจุดรับบริจาคกล่องบรรจุภัณฑ์ไปรษณีย์ที่เขตชุมชนที่พักอาศัย สถาบันการศึกษา ห้างสรรพสินค้าและสถานที่สาธารณะอื่น ๆ (4) ส่งเสริมให้บริษัทด้านอีคอมเมิร์ซร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ จัดตั้งจุดรับบริจาคขยะบรรจุภัณฑ์ไปรษณีย์ และ (5) ส่งเสริมการใช้ใบส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย

สำหรับประเทศไทย นโยบายการส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ไปรษณีย์สีเขียวและระบบรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์ไปรษณีย์ของมณฑลเจียงซีนับเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งอาจพิจารณาประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายบรรจุภัณฑ์ไปรษณีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงปริมาณกล่องบรรจุภัณฑ์ไปรษณีย์ที่เพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้บริการอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้น

แหล่งอ้างอิง http://www.bianbao.net/newsDetail1392265.html

http://www.jx.xinhuanet.com/2021-07/18/c_1127667420.htm

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/