โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

มณฑลเจียงซีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอุตสาหกรรมวีอาร์ระดับโลก  (World Conference on VR Industry: WCVRI) ประจำปี 2564 ที่นครหนานชางระหว่างวันที่ 19 – 20 ต.ค. 2564 ซึ่งเป็นการประชุม   ที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีที่นครหนานชางตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบัน อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ของมณฑลเจียงซี และนครหนานชางเป็นที่ตั้งของบริษัท VR และบริษัทที่เกี่ยวข้องกว่า 350 ราย

ในปี 2563 อุตสาหกรรม VR ของนครหนานชางมีรายได้กว่า 2.3 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นจาก 4.2 พันล้านหยวนในปี 2561 ซึ่งเป็นปีแรกที่นครหนานชางเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม WCVRI และรัฐบาลนครหนานชางได้ร่วมมือกับบริษัท Huawei เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง “VR+5G+Cloud Computing” ในด้านการศึกษา การแพทย์ การท่องเที่ยว การเงิน เมืองอัจฉริยะ นิทรรศการ บริการชุมชน วัฒนธรรมและกีฬา ขณะเดียวกันอุตสาหกรรม VR ของมณฑลเจียงซีในภาพรวมขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี VR ชั้นนำของจีนและต่างประเทศมาลงทุนหลายราย อาทิ Huawei, Ali, Tencent, Microsoft, Qualcomm, Tsinghua Unigroup และ Hikvision รวมถึงบริษัท VR ซึ่งอยู่ใน 50 อันดับแรกของประเทศ อาทิ Tellhow Sci-tech Co., Ltd., Kmax-arvr, OFILM Group Co., Ltd., Lianchuang Electronics Co.,Ltd.

ศูนย์ BIC ขอเพิ่มเติมว่า รัฐบาลเจียงซีตั้งเป้าหมายจะส่งเสริมมูลค่าอุตสาหกรรม VR ให้ได้ 1 แสนล้านหยวนภายในปี 2566 นอกจากนี้ มณฑลเจียงซียังส่งเสริมการเรียนการสอนเทคโนโลยี VR โดยมีสถาบันอุดมศึกษา 55 แห่ง และวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษา 80 แห่ง ที่เริ่มเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชา VR รวมถึงนำเทคโนโลยี VR มาปรับใช้ในการเรียนการสอน จึงเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือและเทคโนโลยีกับบริษัท VR ของเจียงซี โดยเฉพาะนครหนานชาง ซึ่งมีบริษัท VR ชั้นนำจำนวนมากตั้งอยู่

แหล่งอ้างอิง https://jiangxi.jxnews.com.cn/system/2021/07/16/019338594.shtml

The post นครหนานชาง – หนึ่งในเมืองชั้นนำอุตสาหกรรม VR ของประเทศจีน appeared first on thaibizchina.

ที่มา : https://thaibizchina.com/